Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PERLÍN, R. (2009): Administrativní členění Česka. Geografické rozhledy, 19(1), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek přibližuje vývoj administrativního členění Česka po druhé světové válce. Na rozdíl od zemí s dlouhodobou demokratickou tradicí, které mají stabilní administrativní členění, postkomunistické země se mimo jiné musely také vypořádat s dědictvím centralizované veřejné správy a s vymezením územních jednotek, které odpovídalo centrálnímu plánování. Zatímco mezi rokem 1855–1948 se správní členění v Česku prakticky neměnilo, po roce 1990 probíhá kontinuální reforma veřejné správy a administrativního členění.

Abstract (EN): Regional government administration system in the Czech Republic.The article describes the development of the Czech regional government administrative system after 1945 (after the WWII) to date. Unlike countries with stable long‑running democracies which typically do not require major changes in their regional governing structures, countries of the former Soviet block experienced vast systemic changes in governmental administration. While the Czech system was largely functioning intact between 1855 and 1948, the communist rule between 1948 and 1989 presented sweeping changes to all levels of government. Like other post‑communist countries, the Czech Republic needed to reform the regional government system left in place by the communist structures of central planning. Therefore since 1990 the Czech Republic has been undergoing continuing changes to its system of regional governmental units.