Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Nezodpovězené otázky regionální geografie. Geografické rozhledy, 19(1), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Již téměř tři desetiletí se v české geografii diskutují otázky spojené s existencí, podstatou a zaměřením regionální geografie, jakož i otázky týkající se její výuky na různých stupních škol i uplatnění regionálněgeografických znalostí a dovedností v odborné praxi či v každodenním životě. Redakce Geografických rozhledů se rozhodla přispět v 19. ročníku k této diskusi zveřejněním názorů geografů, kteří se dlouhodobě regionální geografii věnují, podílejí se na vzdělávání geografů i pedagogů, jsou autory odborných prací i učebnic a mají zkušenosti s výukou regionální geografie doma i v zahraničí. Otázky připravil Pavel Chromý.