Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MARADA, M. (2009): Jiný kraj, jiný dům. Geografické rozhledy, 19(1), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek stručně popisuje problematiku typů lidového domu v Česku a jejich územního vymezení. S pomocí fotografií jsou pak blíže charakterizovány čtyři základní typy – dům hrázděný, roubený, hliněný a zděný.

Abstract (EN): Different land, different house. The article briefly deals with an issue of folk architecture types and its spatial delimitation (regionalization) in Czechia. The basic four types – stone, half-timbered, timbered and earthen house – are specified with help of photographs.