Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DEMEK, J. (2009): Georeliéf – svědectví procesů a času. Geografické rozhledy, 18(5), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Geomorfologie je věda zabývající se studiem vzhledu, geneze a stáří povrchu pevného tělesa naší Země (georeliéfu). Při svých studiích vychází geomorfologie z principu aktualismu. Geomorfologové předpokládají, že reliéfotvorné pochody, které působily při formování jednotlivých tvarů georeliéfu v minulosti, působí i dnes. Z tohoto principu vycházel názor, že naše Země je v podstatě stabilní kosmické těleso a při řešení geneze dnešního georeliéfu můžeme vycházet z poznání a měření současných reliéfotvorných procesů. Postupně se však ukazovalo, že principy aktualismu nejsou vždy zcela platné, že v minulosti působily pochody, pro které v současné době nemáme vhodná měřítka, a že Země není tak stabilní systém, jak si lidé v minulosti mysleli.