Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TREML, V. (2009): Středoevropská krajina v holocénu. Geografické rozhledy, 18(5), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Velkým tématem současnosti jsou klimatické změny. Chceme‑li vědět, jak na ně bude krajina reagovat, můžeme hledat analogie v minulosti. Klimatické změny podobného řádu jako ty aktuální již během posledního geologického období – holocénu – proběhly. Stačí tedy jen prozkoumat vhodné přírodní archivy, ve kterých jsou informace o reakcích krajiny na klimatické změny uloženy.