Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BORSKÁ, J., KŘÍŽEK, M. (2009): Konstrukce a využití profilu. Geografické rozhledy, 18(5), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Profil patří k základním nástrojům, které se využívají při studiu reliéfu. Tyto nástroje slouží k popisu a měření tvarů zemského povrchu, proto se jim říká morfometrické (morfos – z řeckého tvar). Správná morfometrická analýza reliéfu umožňuje získat velké množství informací o jeho vzniku a vývoji. Avšak profily nacházejí uplatnění například i v turistice, kde se používají pro znázornění převýšení, a tedy náročnosti tras.