Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TREML, V. (2009): Borovice kleč – domácí druh, či nevítaný host? Geografické rozhledy, 18(5), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: V posledních desetiletích patří k nejdiskutovanějším problémům, a to nejenom mezi přírodovědci, pokles biologické rozmanitosti. Jednou z jeho příčin je i šíření nepůvodních druhů organismů. Příkladem mohou být uměle vysazené a později samovolně se šířící porosty borovice kleče.