Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STOJANOV, R., KAVANOVÁ, K. (2009): Migrace obyvatel v kontextu environmentálních změn. Geografické rozhledy, 18(5), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Migrace osob spojená se změnou místa bydliště patří k nejvýznamnějším procesům, které ovlivňují tvář světa v celé jeho historii. Důvodů, proč lidé migrují, je celá řada, ekonomické důvody vedené vidinou vyšších výdělků se však řadí mezi ty nejčastěji zmiňované. V takových případech se jedná o migraci, kde relativně převažují dobrovolné motivace. Opuštění domovů však může být důsledkem příčin, které člověk nemůže ovlivnit, a migrace se tak stává nedobrovolnou. Často tou poslední šancí na přežití je útěk. Lidé se k tomuto kroku uchylují tehdy, jestliže selhaly všechny mechanismy, jak se s danou kritickou situací vypořádat. Takto známe uprchlíky z bezpečnostních, náboženských, etnických či politických důvodů. Náš článek se však zabývá méně známým typem uprchlíků a pokusí se dát základní odpovědi na otázky: Kdo jsou environmentální uprchlíci/migranti? Kolik jich je, odkud pocházejí a kam jdou? Jaké jsou cesty k řešení environmentální migrace?