Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I. (2008): Úvodník. Geografické rozhledy, 18(1), 1.

Stáhnout článek