Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PLECITÝ, J. (2009): Etiopie – skutečná pomoc. Geografické rozhledy, 18(5), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Vztahy mezi českými zeměmi a Etiopií sahají hluboko do minulosti. S Afrikou si spíše spojujeme kolonialismus a v dnešní době pomoc. Pro Etiopii však ani jedno neplatilo. Nebyla nikdy kolonizována a ani o jednostrannou pomoc se nikdy nejednalo. Například i naše uznání této země vychází z obdivu k statečnosti v boji proti italské okupaci v době, kdy Československo již začínalo být ohrožené nacistickým Německem. Spolupráce nebo skutečná pomoc jsou vhodnější výrazy a z toho již plně vychází současné působení společnosti Člověk v tísni.