Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T. (2009): Regiony v Evropské unii. Geografické rozhledy, 18(3), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Území soucasné Evropské unie se nachází z celosvetového pohledu v unikátní situaci. Na rozdíl od ostatních makroregionu a kontinentu se v Evrope, resp. v Evropské unii odehrává na jedné strane proces integrace (oslabování role a významu státu a posilování významu úrovne evropské) a na strane druhé proces utvárení regionu, tedy presun kompetencí a vlivu z úrovne státní na úroven regionální. Jaké jsou hlavní trendy tohoto vývoje? Jaké jsou hlavní typy techto „nových“ regionu?