Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2009): Invazní druhy – aktuální environmentální problém. Geografické rozhledy, 18(3), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Problematice rostlinných a živočišných invazí byla na stránkách Geografických rozhledů věnována série čtyř článků v letech 2004–2005. Na řadě příkladů z domova i ze zahraničí jsme si ukázali, jaké mohou být důsledky zavlečení těchto druhů mimo areál jejich původního výskytu. Dnes se na problematiku geograficky nepůvodních druhů a biologických invazí podíváme v poněkud obecnější rovině.