Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I. (2009): Prolínání starého a nového – Ochrana starých způsobů hospodaření v Portugalsku. Geografické rozhledy, 18(3), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Biodiverzita je významná pro udržení přírodního prostředí i pro zdraví a udržitelný život nejen lidské společnosti. Ale pro udržitelný život je podobně významná i diverzita kulturní. Ta pomáhá zachovat tradiční způsoby hospodaření člověka v nejrůznějších přírodních prostředích a je základem pro specifikaci chování a kultury dané lidské pospolitosti hor, pobřeží, lesů, stepí apod. Udržení této diverzity je obtížné, neboť ekonomický tlak a postupující globalizace postupně vymazávají z mapy světa jeden tradiční způsob života v krajině za druhým. Aby tomu tak nebylo, je třeba tyto systémy dobře poznat, snažit se je uchovat a z jejich vztahu mezi přírodou a společností se poučit. Exkurze organizované pracovníky University Lusofonia v Lisabonu pro účastníky konference o změnách krajiny nám dobře dokumentovaly jak na to.