Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLAHÚT, J. (2008): Geografické informační systémy pro každého. Geografické rozhledy, 18(2), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Geografické informační systémy (GIS) a nástroje dálkového průzkumu Země (DPZ) se v současné době využívají ve stále větším počtu oborů mimo geografii: v geologii, ochraně přírody, územním plánování, dopravě, studiích biodiverzity nebo vojenství a mnoha dalších. Většina softwaru je velice náročná na hardware i finančně nákladná na pořízení. Zatímco první problém vyřeší pouze nákup výkonnějšího počítače, s druhým je možno si lehce poradit bez utracení jediné koruny. V současnosti totiž existuje množství GIS a DPZ softwarů, které jsou zdarma. Většina z nich se možnostmi a využitím nevyrovná komerčním programům, jako jsou například produkty firem ESRI (ArcGIS), MapInfo Corporation (MapInfo Professional) nebo Leica Geosystems (ERDAS) a Clark Labs (IDRISI). Najde se ale několik programů, které jsou zcela zdarma a za svými komerčními konkurenty nejsou příliš pozadu.