Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MARTÍNEK, J. (2008): Jak spočítat (národnostní) menšinu. Geografické rozhledy, 17(4), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pojmy národ, národnost, národnostní menšina, etnikum, etnická minorita a další již zabraly v literatuře tisíce stránek, aniž by se vědci (či politici – protože jde rozhodně o politikum) shodli na jednotné a univerzálně platné definici. Přesto patří údaje o národnostním složení k nejčastěji uváděným charakteristikám států i v geografických pracích, dokonce jsou považovány za jeden ze základních atributů, který určuje charakter státu. O čem ale tato čísla vypovídají? Následující text se bude věnovat jen evropským státům, přičemž pomine specifický případ Ruska a jeho národnostního složení a vývoje.