Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÁ, E. (2008): Nové knihy v Geografické knihovně PřF UK. Geografické rozhledy, 17(3), 20–21.

Stáhnout článek