Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2007): Zemětřesení. Geografické rozhledy, 17(2), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: „... Poslouchej nyní, co působí třesení země! Na prvém místě si představ, že zrovna jak vrchem, i pospodu země je plna větrných slují všady a mocných jezer i nádrží mnoho chová v lůně, i rokle a skaliska srázná; že pod hřbetem země se skrytě nejedna řeka valnými vlnami valí a balvany vláčí: vždyť země všude se musí podobat sobě. To je předpoklad věci i úvahy základ: Země se nahoře třese, když velkým pádem ohromné podsvětní sluje se starobou zhroutí; to padají celé hory a otřesem náhlým a mocným chvění se odtud široko šíří...“