Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DUCHOŇOVÁ, P. (2007): Eroze turistických cest – vliv pěších a cyklistů. Geografické rozhledy, 17(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Problematika vývoje a užívání cestní sítě je zajímavá jak z pohledu managementu chráněných území, tak i z pohledu návštěvníků. Rekreační využití přírodních oblastí zaznamenalo v posledních desetiletích obrovský nárůst. Tento trend je znatelný na cestním systému, jenž umožňuje přístup do atraktivních oblastí; na něm se projevuje působení turistického ruchu, který narušuje a poškozuje funkce cestního systému. Degradace turistických cest posléze ohrožuje i návštěvníky.