Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2007): Trendy formování a rozpadu rodiny. Geografické rozhledy, 17(1), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Od počátku sedmdesátých let 20. století docházelo ve většině vyspělých zemí k historicky velmi významným změnám ve způsobu formování rodiny. Vedle klasického modelu, podle kterého rodina vznikala sňatkem, začala stále více nabývat na významu faktická manželství. Rodinné formy se tím pluralizovaly. Důsledkem uvedených změn byl pokles ukazatelů intenzity sňatečnosti svobodných i rozvedených v řadě evropských zemí na úroveň, kterou by se u svobodných ještě v šedesátých letech nikdo neodvážil předpovídat. Zdálo by se tedy, že méně uzavřených sňatků bude znamenat stabilnější manželství a že rozvodovost bude klesat. Opak je pravdou a úroveň rozvodovosti ve všech zemích narůstá.