Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JEŽEK, J., KRAUS, J. (2007): Prostorová variabilita demografických jevů. Geografické rozhledy, 17(1), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Jedním z problémů, kterými se zabývá demografie, je prostorové rozložení demografických jevů a vztahy mezi nimi. Příkladem, který zaujme prakticky každého, jsou prostorové změny v režimu plodnosti – počtech narozených dětí, vyjádřených např. průměrným počtem dětí připadajících na jednu ženu. Víme, že zásadní roli hraje na jedné straně větší možnost seberealizace (individualismus, studium, cestování), na druhé straně ekonomické podmínky (např. nedostupnost bytů) vedou k odkládání sňatků do vyššího věku, nebo i odmítání sňatku jako takového. S tím pak souvisí změny počtů dětí (protože děti se u nás rodí především v manželství). Česká republika není velká, přesto je třeba si klást otázky, zda tyto faktory působí v různých částech republiky stejně a týkají se stejně obyvatel malých i velkých měst. Trochu odborněji bychom řekli, že studujeme, zda se určité vzorce chování šíří rovnoměrně a jak probíhá difuze demografických vzorců chování.