Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BURCIN, B., KUČERA, T., ŠÍDLO, L. (2007): Populační vývoj světa aneb trocha statistických dat. Geografické rozhledy, 17(1), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Demografická tvář dnešního světa, počet a pohlavní a věková struktura jeho obyvatel, je odrazem populačního vývoje v minulosti a zároveň jedním z určujících prvků vývoje budoucího. Nic na tom nemění skutečnost, že svět, jak jej v současnosti vnímáme, se z demografického hlediska nalézá na prahu nové etapy vývoje, na počátku éry zásadních strukturálních změn. U většiny zemí byl proces demografické revoluce završen a u ekonomicky vyspělých zemí jsme mohli v uplynulých letech pozorovat další výrazné změny reprodukčního chování, označované souhrnně jako druhý demografický přechod. Pod přímým vlivem modernizačních procesů ve světě významně poklesla a dále klesá především celková úroveň plodnosti. Dlouhodobý výrazný pokles plodnosti způsobil, že intenzita porodnosti vyjádřená počtem narozených na počet obyvatel v globálním měřítku již dosáhla svého vrcholu. Souběžně s poklesem plodnosti jsme svědky trvalého prodlužování průměrné délky lidského života. Není proto divu, že svět a jeho obyvatelstvo za daných okolností začíná postupně stárnout. Demografické stárnutí světové populace bude procesem dlouhodobým a jeho dynamika v příštích letech bezesporu významně poroste. Časové parametry stárnutí budou záviset zejména na míře diferenciace podmínek a úrovně reprodukce a jejím budoucím vývoji, tedy na dalším průběhu globální modernizace.