Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. (2007): Autonomní republika Krym. Geografické rozhledy, 16(5), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Autonomní republika Krym se nachází na Krymském poloostrově vybíhajícím z Východoevropské roviny do Černého moře. Jedná se o geograficky velmi zajímavý, ovšem poněkud zapomenutý region východní části Evropy. Krymský poloostrov můžeme označit za region kontrastů, a to jak ve smyslu přírodním, tak společenském. Většinu území zaujímají stepi, jež jsou součástí Černomořské nížiny s jednotvárným rovinatým reliéfem. V jižní části poloostrova nalezneme geomorfologicky velmi pestré Krymské hory, které jsou součástí alpínských pohoří Evropy. Kromě nádherné přírody se Autonomní republika Krym vyznačuje i řadou problémů, které jsou výsledkem strastiplné historie 20. století. Najdeme zde vesnice a městečka, které jsou velmi chudé a zanedbané, ale také moderní a velmi honosné rezidence na jižním pobřeží.