Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠEFRNA, L. (2016): Pustiny. Geografické rozhledy, 25(5), 2–4.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pustiny nejsou geograficky jednotně definovány, a proto jejich vymezení na zemském povrchu nemá ostré kontury. Jejich podstatou jsou biomy pouští, polopouští, zaledněná území a části polární a horské tundry a stepí. Pustiny se proměňují v čase a člověk se s nimi ve své historii často potýkal. Dnes jsou stále více osidlovány a využívány.

Klíčová slova: pustiny, pouště, podmínky k životu, rozšiřování ekumény

Abstract (EN): Wastelands. Geography does not have a uniform definition for wastelands and this makes it difficult to effectively delineate their positions on the world’s surface. In essence, wastelands are desert, semi-arid, and glacier-covered biomes as well as some polar areas, mountainous tundras and steppes. Wastelands change over time and throughout history people have often struggled against them. Today, wastelands are increasingly settled and utilized.

Keywords (EN): wastelands, desert, conditions for life, expanding ecumene