Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I. (2006): Úvodník. Geografické rozhledy, 16(2), 1.

Stáhnout článek