Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČADIL, V. (2006): Znalostní ekonomika a naplňování Lisabonské strategie. Geografické rozhledy, 15(5), 6–7.

Stáhnout článek