Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

29/2: Sucho

Sucho je aktuálně jedním z největších problémů světa. Je výrazným projevem globální klimatické změny. Nejčastěji je definované jako deficit atmosférických srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu – jednoduše řečeno jako nedostatek vody. Příčiny sucha nejsou samozřejmě pouze antropogenní (odlesňování, eroze zemědělské půdy, regulování vodních toků, využívání nadzemních i podzemních vodních zdrojů pro závlahy a mnoho dalších), ale i přirozené/přírodní (období sucha, jev El Niño atd.). I projevy „přirozeného“ sucha jsou však prohloubeny lidskými aktivitami, a tak škodí všemu a všem. O problémech spojených se suchem se hovoří už i v Česku, více od roku 2015, kdy zemi postihlo extrémní sucho. Bohužel se ukazuje, že rok 2015 nebyl anomálií, ale začátkem trendu. Příčin i důsledků sucha na lokální, regionální, národní, nadnárodní i na globální úrovni je mnoho. Doufejme, že na všech těchto úrovních se aktuální, již kritickou, situací lidstvo bude seriózně zabývat a nenechá naplnit nejhorší scénáře a předpovědi budoucího vývoje. Důležitou úlohu v tomto snažení má každý z nás.
Tyto Rozhledy nemají kapacitu pojmout téma sucha vyčerpávajícím způsobem, nabízejí ale pohled na problematiku dostupnosti vody v malých obcích v Česku, uvádějí možnosti zadržení vody v krajině, analyzují vliv sucha a veder na úmrtnost v Evropě, zavádějí nás do savan, kde je sucho přirozenou součástí života, nebo poukazují na to, že sucho je někdy pro zdraví člověka prospěšné – ve smyslu toho, jak s termínem sucho pracuje iniciativa Suchej únor. Dále nabízejí pohled úspěšného „zeměpisného“ olympionika na účast na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi, představují využití dálkového průzkumu Země v archeologii a v seriálu o zaniklých krajinách přinášejí článek o Prášilsku.
Přejeme inspirativní čtení a také klidné prožití vánočních svátků!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 29(2), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

JANSKÝ, B. (2019): Sucho ve světě a v Česku. Geografické rozhledy, 29(2), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

MARVAL, Š., HEJDUKOVÁ, P., ROUB, R. (2019): Dostupnost pitné vody v malých obcích. Geografické rozhledy, 29(2), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

RAŠKA, P., SLAVÍKOVÁ, L. (2019): Drobné vodní plochy v krajině. Geografické rozhledy, 29(2), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŠOBR, M. (2019): Výstavba vodní nádrže Rogun v Tádžikistánu. Geografické rozhledy, 29(2), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŠIFTOVÁ, J. (2019): Suchej únor aneb sucho lečí. Geografické rozhledy, 29(2), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

KOPP, J., VOTRUBA, M. (2019): Sucho a oheň – přirozená součást života savany. Geografické rozhledy, 29(2), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

STRAŠLIPKA, J. (2019): Mezinárodní olympiáda věd o Zemi pohledem účastníka. Geografické rozhledy, 29(2), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Věda, výzkum a inovace

HULÍKOVÁ, K., ARSENOVIĆ, D. (2019): Výkyvy úmrtnosti v souvislosti s vlnami veder v Evropě v posledních desetiletích. Geografické rozhledy, 29(2), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

GOJDA, M. (2019): Dálkový archeologický průzkum a mapování krajinného palimpsestu. Geografické rozhledy, 29(2), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KUPKOVÁ, L., LIPSKÝ, Z., POLÁK, M. (2019): Zmizelá krajina horského zemědělství na Šumavě. Geografické rozhledy, 29(2), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(2), 42.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Následky sucha ve světě. Geografické rozhledy, 29(2), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Nejsušší místa světa. Geografické rozhledy, 29(2), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení