Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

23/1: Kvartér

Kvartér neboli čtvrtohory je nejmladší geologická éra a oproti ostatním geologickým epochám o něm víme nejvíce. Pokud bychom kvartér měli nějak stručně charakterizovat, pak by asi každý řekl, že během něj výrazně kolísalo klima a střídaly se delší chladné úseky s kratšími teplými etapami. Možná bychom ještě dodali, že během kvartéru probíhala rozsáhlá vymírání a že se v jeho průběhu začala vyvíjet lidská společnost. To vše probíhalo z geologického měřítka v relativně krátkém čase během posledního 2,588 miliónu let. O kvartéru by rovněž bylo možné říci, že historie jeho studia je současně historií moderních geověd, které nám odhalily a stále odhalují nečekaná zjištění, která se přímo dotýkají samé podstaty existence lidstva a přírody, jejíž jsme součástí. Pokud si uvědomíme, že ještě před 150 lety lidstvo o střídání dob ledových a meziledových nevědělo, pak se klidně můžeme připodobnit k batoleti, které začíná objevovat svět kolem sebe. V tomto čísle se mimo jiné dozvíte, jak vlastně byl kvartér definován a vymezen. Zjistíte, že pojmenování chladných období pleistocénu dobami ledovými má na svědomí geniální německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe. Objevíte, že vývoj půd je velmi dlouhý a složitý a že v sobě odráží všechny proměny prostředí. Možná vás to povede k zamyšlení, jak bezohledně se k ní chováme, když ji přímo či nepřímo ničíme. Jako ukázku nových metod, které vedou k novým poznatkům, budete mít v tomto čísle Geografických rozhledů možnost nahlédnout do mikrosvěta drobných křemenných zrníček, která nám mohou ledacos napovědět o vývoji prostředí, v němž se tato zrna pohybovala. Kromě toho se dozvíte, že s pojmem kvartér pracuje i sociální geografie.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23(1), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23(1), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

DRBOHLAV, D. (2013): Kolik vydělávají migranti v cizině a komu to prospívá? Migrace – rozvoj – remitence a Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 23(1), 1–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Výzkum a vývoj

UXA, T., MIDA, P. (2013): Reliéf horských oblastí střední Evropy jako archiv chladných období kvartéru. Geografické rozhledy, 23(1), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

CHUMAN, T. (2013): Vývoj půd v kvartéru. Geografické rozhledy, 23(1), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BIČÍK, I. (2013): Terciér, nebo kvartér? Kvintér! Geografické rozhledy, 23(1), 8.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MAREK, D. (2013): Měnová politika v eurozóně. Kvartér v ekonomii a ekonomické geografii. Geografické rozhledy, 23(1), 9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

MIKŠOVSKÝ, M. (2013): Moravské kartografické centrum. Geografické rozhledy, 23(1), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23(1), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JELEN, L., KOCOVÁ, T. (2013): Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh. Geografické rozhledy, 23(1), 15–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HÁTLE, J., KUČEROVÁ, S. (2013): Úloha atlasů ve výuce zeměpisu/geografie. Geografické rozhledy, 23(1), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŘÍŽEK, M. (2013): Při dnešní konkurenci musí student na sobě neustále pracovat. Rozhovor s Tomášem Kysilkou. Geografické rozhledy, 23(1), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

JELEN, L., KOCOVÁ, T. (2013): Globální obchod s banány a jeho dopady. Geografické rozhledy, 23(1), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠÍDLO, L.; KOCOURKOVÁ, J.; NOVÁK, M. (2013): Evropská unie a Spojené státy americké – porovnání populačního vývoje. Geografické rozhledy, 23(1), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VAZAČOVÁ, A. (2013): Nairobi, postkoloniální velkoměsto. Geografické rozhledy, 23(1), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KŘÍŽEK, M.; KŘÍŽOVÁ, L. (2013): Vývoj krajiny zaznamenaný na povrchu zrn. Geografické rozhledy, 23(1), 28–30.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

DRBOHLAV, D. (2013): Jubilant Ivan Bičík. Geografické rozhledy, 23(1), 31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BIČÍK, I. (2013): Krajiny mého srdce. Geografické rozhledy, 23(1), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

20. kartografická konference, 2013 (elektronická příloha v rubrice Materiály – www.geography.cz/geograficke-rozhledy). Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1–16.:
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy