Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

29/3: Blízký východ

V regionu Blízkého východu se setkávají tři kontinenty (Afrika, Asie a Evropa), vznikly tu nejstarší lidské civilizace a současně je místem vzniku tří hlavních světových monoteistických náboženství.
Vlivem angličtiny region často nese označení Střední východ (Middle East), které má původ v období britského kolonialismu. V češtině se častěji používá označení Blízký východ. Už sám název regionu vycházející z evropského náhledu na svět vypovídá o tom, že zde Evropané sehráli zásadní roli. Po rozpadu Osmanské říše (která se v oblasti rozrůstala po více než 600 let od roku 1299) Blízký východ ovlivnili především Britové a Francouzi. Především pak dva z nich. Brit Mark Sykes do mapy nakreslil hranici, která běžela od Haify na pobřeží Středozemního moře do Kirkúku v dnešním Iráku. S Francouzem Françoisem Georges Picotem se dohodl na rozdělení regionu v případě, že státy Dohody v první světové válce zvítězí. Tak se stalo a území na sever od této „čáry“ kontrolovali Francouzi a území na jih se ocitlo pod vlivem Britů. Sykes-Picotova dohoda označuje i navazující sérii teritoriálních změn, které určily ráz Blízkého východu. Lze diskutovat, do jaké míry Sykes-Picotova dohoda region ovlivnila. Před Dohodou neexistovala Sýrie, Libanon, Irák, Izrael, Saúdská Arábie ani další „národní státy“ (což byla původní představa jejich utváření). Právě takto Evropany „narýsované“ hranice – když do jednoho „národního státu“ svedou příslušníky různých kmenů a vyznání – mohou jen těžko vést ke stabilitě v regionu, který byl již předtím plný konfliktů. Toto číslo Rozhledů se příčinami, projevy i důsledky některých z blízkovýchodních střetů a svárů zabývá.
Současná situace na Blízkém východě samozřejmě neuniká pozornosti médií. Doufáme, že Vám toto číslo poslouží jako dobrý doplněk, možná i korekce některých informací, které se v nich objevují!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 29(3), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

TUREČEK, B. (2020): Mocenské vakuum Blízkého východu: od studené války k dnešnímu chaosu. Geografické rozhledy, 29(3), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ČERNÝ, K. (2020): Nad propastí: ke kořenům blízkovýchodní nestability. Geografické rozhledy, 29(3), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

SOMMER, F. (2020): Irácký Kurdistán – věčná touha po samostatném státu. Geografické rozhledy, 29(3), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

LUŽNÝ, D. (2020): Posvátná země – místo náboženského soužití, nebo konfliktů? Geografické rozhledy, 29(3), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

KAFKOVÁ, M. (2020): Život obyvatel Korejského poloostrova jako téma pro oborové čtení. Geografické rozhledy, 29(3), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

DANĚK, P. (2020): Orientalismus – západní formování vzdálených regionů. Geografické rozhledy, 29(3), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2020): Turismus na Blízkém východě: skvosty nebo hrozby? Geografické rozhledy, 29(3), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

BOHÁČ, A. (2020): Hořký osud iráckých památek v posledním čtvrtstoletí. Geografické rozhledy, 29(3), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ASHKENAZI, E., AVNI, Y., ŠIMÁČEK, P., CHEN, Y., FRAJER, J. (2020): 1 500 let udržitelného zemědělství v Negevské poušti. Geografické rozhledy, 29(3), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(3), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Krásy a bohatství Blízkého východu. Geografické rozhledy, 29(3), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Blízký východ – region konfliktů. Geografické rozhledy, 29(3), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení