Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

24/3: Makroregiony

Makroregiony jsou tématem právě vycházejícího čísla Geografických rozhledů. Proč zrovna toto téma? Hlavním důvodem je pro nás fakt že se svět globalizuje a je třeba pro jeho pochopení vidět svět hierarchizovaně, shora dolů a zdola nahoru. Jen tak je možné umět vysvětlit procesy, které ve světě probíhají a které ovlivňují nejen vzdálené oblasti světa, ale i naši Horní Dolní! Pokusili jsme se proto celé číslo koncipovat tak, aby nějakým způsobem toto klíčové téma rezonovalo ve většině zařazených příspěvků. Některá témata budou teoretičtější, jiná se zamýšlí nad tím, zda a jak obrovské investice ovlivní rozvoj někdejší periferie, či jakým způsobem by bylo možné nebo dokonce nutné nastartovat globální rozvoj. Je tomu podobně jako u nás v malém měřítku mikroregionu Dolní Horní. Tedy necpat nesmyslné peníze do problematických projektů pomoci zaostávajícím regionům, ale koncentrovat prostředky do rozvoje lidského potenciálu. Cesta existuje, chuť něco měnit však v řadě oblastí světa schází. Proč tomu tak je? Právě na tyto otázky toto číslo sice jen naznačuje odpověď, ale především snad vyvolá diskusi k těmto klíčovým problémům současného světa.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24(3), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

ANDĚL, J., BIČÍK, I. (2015): Geografické makroregiony světa. Geografické rozhledy, 24(3), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

NOVOTNÝ, J. (2015): Globalizace, globální výrobní sítě, ekonomická komplexita. Geografické rozhledy, 24(3), 6–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HORÁLEK, A. (2015): Umbrella Movement: Hongkongské hnutí v širším čínském kontextu. Geografické rozhledy, 24(3), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

HÁTLE, J, JAROŠ, J., LYSÁK, J. (2015): Vybrané aspekty znázorňování hranic na mapách. Geografické rozhledy, 24(3), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce. Geografické rozhledy, 24(3), 14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce matematiky. Geografické rozhledy, 24(3), 15–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ROSOCHA, M. (2015): Makroregiony světa a jejich smysl ve výuce. Geografické rozhledy, 24(3), 17–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KRÁL, L. (2015): Geoinformatické dovednosti v českých a zahraničních vzdělávacích dokumentech. Geografické rozhledy, 24(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

ŠOBR, M. (2015): Voda ve Střední Asii. Geografické rozhledy, 24(3), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MAHEL, D. (2015): Dětské nevěsty. Geografické rozhledy, 24(3), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

BIČÍK, I., GANZEI, K. (2015): Vladivostok vládnoucí východu? Geografické rozhledy, 24(3), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KOHOUT, P. (2015): Jak zvýšit světovou inteligenci. Geografické rozhledy, 24(3), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KREJČÍ, A., NGUYEN, T. A., HULÍKOVÁ, K. (2015): Makroregiony světa z pohledu demografa. Geografické rozhledy, 24(3), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy