Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

33/4: Commonwealth

Commonwealth, celým označením Commonwealth of Nations (Společenství národů), je volné sdružení Spojeného království a jeho bývalých dominií a kolonií. Vznik britského impéria započala kolonizace řady území objevených během zámořských expedicí a založením obchodních osad Anglií koncem 16. a začátkem 17. století. V době svého největšího územního i mocenského rozmachu za vlády královny Viktorie na konci 19. století bylo britské impérium největší říší v historii lidstva. Pokrývalo přibližně čtvrtinu rozlohy souše na Zemi a zahrnovalo také přibližně čtvrtinu veškeré světové populace. Kromě mateřské země, Spojeného království, zahrnovalo impérium rozlehlá zámořská území, kterými byly: Austrálie (od 1901 dominium), Barma (dnešní Myanmar), Britské Bečuánsko (dnes Botswana), Britská Indie (dnešní Indie, Pákistán a Bangladéš), Britská východní Afrika (dnešní Keňa a Uganda), Britská západní Afrika (dnešní Gambie, Ghana, Nigérie a Sierra Leone), Cejlon (dnešní Srí Lanka), Kanada (od 1867 dominium), Kapsko a Natal (od 1910 součástí dominia Jihoafrická unie, dnes jsou obě území součástí Jihoafrické republiky), Kypr, Malajsie, Newfoundland a Labrador (od 1917 dominium, dnes součást Kanady), Nový Zéland (od 1907 dominium) a Rhodesie (dnešní Zambie a Zimbabwe).
Po druhé světové válce začal celosvětový proces dekolonizace a do 60. let 20. století získala většina bývalých britských kolonií samostatnost. Členy společenství však tyto státy povětšinou zůstaly i nadále. Dnes je členem Commonwealthu 56 samostatných zemí a závislá území a teritoria pod správou Spojeného království, Austrálie a Nového Zélandu. V Commonwealthu nyní žije 2,7 miliardy lidí. Společenství se navíc nadále rozšiřuje o další členské země. Commonwealthu a britskému kulturnímu, jazykovému, právnímu i mnoha dalším druhům dědictví a vlivů, které jsou patrné napříč světem, se věnuje nové číslo Geografických rozhledů.
Přejeme Vám příjemné čtení

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 33(4), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

ČÍŽKOVÁ, M., NOVÁČEK, A. (2024): Commonwealth – dědictví britského impéria. Geografické rozhledy, 33(4), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MARTÍNEK, J. (2024): Historicko-geografické souvislosti a zajímavosti Commonwealthu. Geografické rozhledy, 33(4), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ŠIFTA, M. (2024): Hry Commonwealthu: pozůstatek britského impéria s globálním poselstvím. Geografické rozhledy, 33(4), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

FÁREK, M.(2024): Dědictví britského kolonialismu v jižní Asii. Geografické rozhledy, 33(4), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Mapa

Commonwealth v číslech. Geografické rozhledy, 33(4), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

PREIS, J., KRAMPOTA, F. (2024): Příběh objevení pramene Nilu. Geografické rozhledy, 33(4), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

MASNÁ, E. (2024): Ti, kteří zůstávají – možnosti adaptace na změnu klimatu v Zambii. Geografické rozhledy, 33(4), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

PALUBA, D., ŠTYCH, P. (2024): Družicová data v rozvojové pomoci a ochraně přírody v Zambii. Geografické rozhledy, 33(4), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

ŠTOLCOVÁ, K., HANUS, M. (2024): Fidelita kurikula jako cesta k efektivní výuce (nejen) práce s mapou. Geografické rozhledy, 33(4), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 33(4), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Fotostrany

Co spojuje a co rozděluje Commonwealth. Geografické rozhledy, 33(4), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Commonwealth: čím byl, je a bude. Geografické rozhledy, 33(4), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení