Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

25/4: Specifika Severní Ameriky

V tématech Geografických rozhledů se pravidelně objevuje jedno číslo zaměřené na některý ze světových regionů. V tomto ročníku padla volba na Severní Ameriku, respektive na Kanadu a USA. Jedná se o velmi pestrý region jak z hlediska přírodního prostředí, tak ze socioekonomického pohledu. Snažili jsme se postihnout aktuální témata, která stojí za zařazení do výuky zeměpisu. Meteorologický jev blizard v našich podmínkách neznáme, v tomto regionu se však objevuje pravidelně, v poslední době s vysokou intenzitou. Není proto na škodu podrobně tento jev a jeho příčiny i důsledky prostudovat. Článek s tématem pevninského zalednění kontinentu shrnuje dosavadní poznatky, na těchto stránkách je pak v příloze článku k dispozici výrazně rozšířený seznam literatury, kde si zájemci sami mohou tuto problematiku rozšířit. Severní Amerika je známá obrovskou rozlohou nedotčené a chráněné přírody, malá ukázka přírodního bohatství je dokumentována článkem o národních parcích Waterton a Glacier. Činnost člověka bohužel postupně ovlivňuje i odlehlejší regiony, příkladem nechť je vliv odběrů vody na ekosystémy v povodí řeky Athabasca. Další články představují Američany a ukazují na české stopy v Severní Americe. V době dnešní tzv. uprchlické krize je aktuální otázka imigrací, kterou otevíráme i v tomto čísle časopisu, kde se zaměřujeme na Hispánce, které lze chápat jako nedílnou součást historického vývoje Spojených států amerických. Stranou nezůstává ani aktuální politické dění v Kanadě, článek mapuje politickou situaci v zemi od počátku vzniku po současnost.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 25(4), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

MÜLLER, M. (2016): Blizardy a sněhové bouře. Geografické rozhledy, 25(4), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MARGOLD, M. (2016): Čtvrtohorní zalednění Severní Ameriky. Geografické rozhledy, 25(4), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ROZKOŠNÝ, F., NOVÁČEK, A. (2016): „Americká povaha“ – specifika a její kořeny. Geografické rozhledy, 25(4), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŘÍŽ, J. (2016): Česká emigrace do USA – česká Amerika. Geografické rozhledy, 25(4), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2016): Geografické kurikulum z druhého konce světa. Geografické rozhledy, 25(4), 10–12.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FIRLOVÁ, V., HANUS, M. (2016): Využití historického atlasu měst ve výuce I. Geografické rozhledy, 25(4), 13–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HÁJKOVÁ, J. (2016): Geologické mapové aplikace ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 25(4), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

LYSÁK, J., POTŮČKOVÁ, M. (2016): Nadmořské výšky vrcholů v Česku s využitím nových technologií. Geografické rozhledy, 25(4), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

HULÍKOVÁ, K, SLABÁ, J. (2016): Hispánci jako nedílná součást Spojených států amerických. Geografické rozhledy, 25(4), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

JELEČEK, L., DUMBROVSKÁ, V. (2016): Historickogeografický pohled na hispánskou imigraci do Spojených států. Geografické rozhledy, 25(4), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MOZR, T. (2016): Americký bar: symbol amerikanizace Evropy? Geografické rozhledy, 25(4), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MARTÍNEK, J. (2016): Politika pod javorovým listem. Geografické rozhledy, 25(4), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

FRAINDOVÁ, K. (2016): Změny odtoku a dopad antropogenního vlivu na ekosystém řeky Athabasca. Geografické rozhledy, 25(4), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MATOUŠKOVÁ, M. (2016): Královský region Skalnatých hor – mezinárodní park Waterton-Glacier. Geografické rozhledy, 25(4), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma