Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

27/3: Subsaharská Afrika

Subsaharská Afrika, část afrického kontinentu rozkládající se jižně od Sahary, je bohatá svými nerostnými zdroji a kulturní pestrostí, zároveň je však i častým zdrojem konfliktů. Je makroregionem protikladů. Charakterizují ji občanské války, etnické či náboženské spory, politické puče, ekonomické vykořisťování, genocida, apartheid, pandemie infekčních nemocí, hladovějící a pracující děti, nekvalitní a nedostatečná zdravotní péče, genderová nerovnost, násilí, kriminalita, islamistický terorismus, ale i bohatá centra subsaharských metropolí, drahé hotely, masový cestovní ruch, závratně vysoké zahraniční (v současné době především čínské) investice, ale také úspěšné a bezpečné uspořádání jedné z celosvětově nejvýznamnějších a nejnáročnějších událostí, mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 v Jižní Africe. To vše je subsaharská Afrika. Podle dat Světové banky se počet obyvatel žijících v jejích zemích od roku 1960 (Rok Afriky) zečtyřnásobil. I když se úroveň života od tohoto roku zvýšila (důkazem je např. posun naděje dožití ze 40 na 60 let), stále žije polovina z miliardy obyvatel pod hranicí extrémní chudoby (1,25 dolaru, tj. 27 Kč, za den).
Subsaharská Afrika, nejdynamičtěji se rozvíjející světový makroregion plný kontrastů, je ústředním tématem těchto Geografických rozhledů. Třetí číslo 27. ročníku představuje, jak se africký kontinent od dob výprav Hanzelky a Zikmunda proměňuje ekonomicky, geopoliticky i demograficky. Řeší vliv infekce HIV na populační vývoj makroregionu, dokumentuje dopady rozsáhlých vodohospodářských opatření v povodí řeky Orange. Nabízí využití údajů o zdraví světové populace k procvičování tvorby tematických map a jejich interpretace. Software MapKer ukazuje, jak si jednoduše vytvořit obrysovou mapu. Jako zajímavé prostředí pro efektivní výuku (nejen) zeměpisu je představena zoo. Co se v ní (ne)dozvíme, zjistíme i pomocí školního projektu. Přejeme hezké, i když ne vždy optimistické čtení a doufáme, že jeho prostřednictvím budou vaše případné pozitivní i negativní předsudky o subsaharské Africe alespoň částečně korigovány.
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy 27(3), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

PREIS, J., ZÁHOŘÍK, J., PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika snů a skutečností po 70 letech. Geografické rozhledy, 27(3), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27(3), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K. (2018): Africká unie v konfliktech: od principu nevměšování k odpovědnosti za ochranu. Geografické rozhledy, 27(3), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

NEKOLNÝ, L. (2018): Zoo – místo geografického vzdělávání? Geografické rozhledy, 27(3), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

HNILICOVÁ, K., POUPOVÁ, J. (2018): Zdraví populace a výuka mapových dovedností. Geografické rozhledy, 27(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

KAROLČÍK, Š., ČIPKOVÁ, E. (2018): Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe. Geografické rozhledy, 27(3), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

KLIMENT, Z. (2018): Proměny Oranžské řeky. Geografické rozhledy, 27(3), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

SEKERA, J. C. (2018): Dopady HIV infekce na populační dynamiku subsaharské Afriky. Geografické rozhledy, 27(3), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy 27(3), 34.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Život v subsaharské Africe. Geografické rozhledy 27(3), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Rychle rostoucí subsaharské metropole. Geografické rozhledy 27(3), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení