Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

32/1: Postsovětský prostor

Když jsme v rámci lednového výročního zasedání redakční rady Rozhledů vybírali témata pro čísla nového ročníku, netušili jsme, že první vybrané téma jen o pár týdnů později nabude zcela nového rozměru. Chtěli jsme se věnovat postsovětskému prostoru z více úhlů pohledu, tak jak je Rozhledům vlastní. V čísle ale musíme, pochopitelně, akcentovat především rusko-ukrajinskou válku, která celý region, ale i celý svět ovlivňuje už téměř tři čtvrtě roku. Kromě úvodního shrnujícího článku politického geografa a bývalého šéfredaktora Rozhledů, Libora Jelena, v čísle najdete i spoustu dalších zajímavých souvislostí k aktuální geopolitické situaci v regionu. Před válkou se ale budete moci i trochu „schovat“, nebo od ní alespoň na chvíli odhlédnout. Postsovětský prostor číslo mapuje od Pobaltí a Podkarpatské Rusi, přes Bělorusko, středoasijské státy až po Sachalin.
Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se zdálo, že podobně jako mnoho dalších postsocialistických republik z východního bloku i postsovětské republiky nastoupí na dráhu transformace a demokratizace. Ne všude se tak stalo, a ne všude tomu tak je i po více než 30 letech. Možná trochu paradoxně to z hlediska geopolitického směřování i společensko-ekonomického rozvoje v celém regionu vypadalo lépe ještě v době, kdy Sovětský svaz existoval. Na mysli mám ale jediné konkrétní období. Období mezi lety 1985 a 1991, kdy byl generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov. Stagnující Sovětský svaz a jeho ekonomiku se pokusil reformovat zajímavými programy, jakými byli glasnosť (otevřenost), perestrojka (přestavba) a uskorenije (zrychlení ekonomického vývoje). Sovětský svaz po celou dobu své vlády vedl k částečné demokratizaci, započal konstruktivní a přátelský dialog mezi Východem a Západem a tím se zasadil o ukončení studené války. Michail Gorbačov v létě 2022 ve věku 91 let zemřel a podle mnohých politických geografů a historiků tak definitivně skončilo 20. století.

Přejeme co nejméně konfliktní čtení.
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 32(1), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

JELEN, L. (2022): Válka na Ukrajině – kolaps ruského obra? Geografické rozhledy, 32(1), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

HORÁK, S. (2022): Rusko, Střední Asie a válka na Ukrajině. Geografické rozhledy, 32(1), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JORDÁNOVÁ, A. (2022): Proměny režimů ve Střední Asii. Geografické rozhledy, 32(1), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KUBÍK, R., NOVÁČEK, A. (2022): Uzavřená města – pozůstatky Sovětského svazu? Geografické rozhledy, 32(1), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KOLEJKA, J. (2022): Sachalin – ostrov na konce světa. Geografické rozhledy, 32(1), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

MIŠKOVSKÝ, J. (2022): Pobaltí – návrat z ruské sféry do Evropy. Geografické rozhledy, 32(1), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

GRAF, J., SOLIK, M. (2022): Zapomenutý kraj Nikoly Šuhaje? Česká stopa na Podkarpatské Rusi. Geografické rozhledy, 32(1), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

SOLIK, M., GRAF, J. (2022): Běloruská pravoslavná církev jako nástroj rusifikace národa v rukou prezidenta Lukašenka. Geografické rozhledy, 32(1), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

PROKHOSHIN, A. (2022): Estonia 2035: Strategie Estonska z demografické perspektivy. Geografické rozhledy, 32(1), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 32(1), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Postsovětský prostor – region válečných konfliktů. Geografické rozhledy, 32(1), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Největší země světa. Geografické rozhledy, 32(1), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení