Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

32/4: Slovensko

Slovenský národ se začal formovat v polovině 19. století. Podobně jako v českých zemích, i na území dnešního Slovenska proběhlo národní obrození. V rámci Rakousko-Uherska byly snahy Slováků o jazykovou autonomii a povznesení slovenské kultury soustavně potírány „maďarizací“ uherských vlád. Po roce 1918 se Slovensko stalo součástí Československa, ve kterém Slováci poprvé nabyli status samostatného (státotvorného) národa. Mezi lety 1939 a 1945 na území Slovenska existoval takzvaný Slovenský stát, satelit nacistického Německa. Po skončení druhé světové války byl v roce 1945 obnoven československý stát. Češi a Slováci společně přečkali období komunismu a socialismu, dočkali se spolu návratu svobody a utvořili Českou a Slovenskou Federativní Republiku (1990−1992). Neshody mezi českými a slovenskými politickými elitami však roku 1993 vyústily v rozdělení Československa. Vznik dvou samostatných republik přinesl mnohé problémy – rozdělení státního majetku a závazků, utvořena, respektive revidována musela být státní hranice, komplikací bylo i určení státní příslušnosti dosavadních československých občanů.
V roce 2004 se Slovensko i Česko staly součástí Evropské unie a Slováci dokonce už v roce 2009 přijali společnou evropskou měnu euro. Pro slovenskou ekonomiku to byl důležitý krok. Bez členství v eurozóně by současnou složitou dobu, ovlivněnou inflací, Slovensko zvládalo pravděpodobně daleko hůř. Česko i Slovensko se za 30 let své samostatnosti musely potýkat a stále potýkají s problémy, jako jsou korupce nebo populismus. Co ale trápí Slovensko mnohem víc než Česko, je velká emigrace ze země. Odcházejí vzdělaní a mladí lidé, jejich cílem je ve většině případů Česko. Ne nadarmo se říká, že Praha je druhým největším slovenským městem.
Slovensko je pestrá, krásná a unikátní země. A to z hlediska sociogeografického i fyzickogeografického. Přesvědčit se o tom můžete v tomto čísle Rozhledů.
Prajeme vám príjemné čítanie!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 32(4), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

HÁNA, D., MADLEŇÁK, T. (2023): Každý svou cestou: slovenská a česká politika po roce 1993. Geografické rozhledy, 32(4), 4–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

KVAK, R. (2023): Prírodná krajina Slovenska v zovretí nížin a veľhôr. Geografické rozhledy, 32(4), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KRIŽAN, F, GURŇÁK, D. (2023): Hospodárstvo Slovenska po 30 rokoch zmien. Geografické rozhledy, 32(4), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ŠVEDA, M., SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, M. (2023): 30 rokov bytovej výstavby na Slovensku. Geografické rozhledy, 32(4), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JANSKÁ, E., CIBULKOVÁ, T. (2023): Česká a slovenská diaspora ve světě. Geografické rozhledy, 32(4), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 32(4), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

MADLEŇÁK, T., GREGOROVÁ, B. (2023): EVALUE – Európske hodnoty vo vzdelávaní. Geografické rozhledy, 32(4), 28–31.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

DRESLER, A., JELEN, L. (2023): Hranice v kontextu globálních událostí: příklad Ukrajiny. Geografické rozhledy, 32(4), 32–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JEŘÁBEK, M., ŠINDELÁŘ, M. (2023): Česko-slovenské pohraničí: území jednotné, propojené, či oddělené? Geografické rozhledy, 32(4), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 32(4), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Občané Slovenska. Geografické rozhledy, 32(4), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Zajímavosti a krásy Slovenska. Geografické rozhledy, 32(4), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení