Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

32/5: Podzemí

Když se člověk (například středoškolák hledající obor, který by ho zajímal pro další studium) podívá do výkladového slovníku, o geografii se dozví, že „je vědou studující prostorové rozšíření jevů na Zemi, jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase“. I samotný název geografie je, řekněme, trochu omezený na povrch země – γεός [geos] pozemský + γράφειν [grafein] psáti. Geografie ale takto „povrchní“ není. Geografie jde do hloubky. A to jak v přeneseném významu, tak i doslova. Důležitým a tematicky velmi pestrým objektem studia geografie jsou i podzemní prostory a přírodní i antropogenní procesy a činnosti, které se v nich odehrávají. I ty jsou součástí „krajinné sféry“, což je důležitý termín pro doplnění výše uvedené zjednodušující definice geografie. Krajinná sféra v ní zastupuje výraz „na Zemi“. Skýtá v sobě totiž jak přírodní, tak i lidskou stránku jevů a dění „na Zemi“, a to ve smyslu všech jejích složek, vrstev, sfér (v atmosféře, biosféře, hydrosféře, kryosféře, litosféře, pedosféře). Zároveň krajinná sféra obsahuje i to, jak se „Zemí“ interaguje člověk. Objektem zájmu tohoto čísla Geografických rozhledů je právě ta část krajinné sféry Země, která leží pod jejím povrchem. Podzemí, zcela v souladu s šíří geografie jako vědy, nabízí neméně rozsáhlou paletu témat, kterým se lze věnovat. Krasový fenomén, vulkanismus, desková tektonika, vodní prameny a zdroje vody, podzemní vodní toky a jezera, pravěké jeskyně a archeologická naleziště, skalní města, hrobky, doly, hlubinné vrty, podzemní chodby, katakomby, kasematy, žaláře, sklepy, bunkry, kryty, válečné tunely, dopravní tunely, pašerácké tunely, nebo třeba i podzemí v přeneseném významu slova underground jakožto (sub)kulturní fenomén. To je (jistě ne kompletní) výčet příkladů, čím vším je podzemí pro geografii zajímavé. Prostřednictvím alespoň některých z nich s námi do podzemí pojďte zajít v tomto čísle Rozhledů.
Přejeme příjemné, a ne moc temné čtení! Krásné léto!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 32(5), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

JELEN, J. (2023): České podzemí. Geografické rozhledy, 32(5), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KŘÍŽEK, M. (2023): Kras – svět na povrchu i v podzemí. Geografické rozhledy, 32(5), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

LYSÁK, J. (2023): Znázorňování podzemí na mapách. Geografické rozhledy, 32(5), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

BOHÁČ, A. (2023): Liberecké a královéhradecké podzemí, jejich specifika a turistický potenciál. Geografické rozhledy, 32(5), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KOPP, J. (2023): Cesty do hlubin zemské kůry. Geografické rozhledy, 32(5), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

MÍSAŘOVÁ, D., OŠMERA, R. (2023): Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 32(5), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

JELEN, J. (2023): Zeměpisná olympiáda oslavila čtvrt století. Geografické rozhledy, 32(5), 28.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 32(5), 29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

BARTA, D. (2023): Metro a jeho vliv na demografický vývoj města: příklad Prahy. Geografické rozhledy, 32(5), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Geografie a škola

VALENTA, M. (2023): Není podzemí jako podzemí: undergroundová hnutí na západě a východě železné opony. Geografické rozhledy, 32(5), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 32(5), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Metra světa. Geografické rozhledy, 32(5), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Jeskyně světa. Geografické rozhledy, 32(5), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení