Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

22/4: Ostrovy

Jedním z nejpřitažlivějších geografických jevů jsou bezesporu ostrovy. Převážně izolované krajiny jsou díky svému jasnému ohraničení vhodnou laboratoří pro studium přírodních i společenských jevů a procesů, hybných sil změn prostředí i dopadů a důsledků lidských aktivit na přírodu. Porovnávání ostrovů různé velikosti a významu a v rozličných polohách nám může pomoci osvětlit podstatu řady problémů, s nimiž se jako suchozemci běžně potýkáme v místech a regionech různých měřítek. Problémů, jejichž vysvětlení je – hlavně pro nás suchozemce – obtížné. Relativní izolovanost přírody ostrovů, jakož i ostrovních populací, států, jejich ekonomiky či kultury, umožňuje formulovat jednoznačnější závěry o měnícím se významu geografické polohy, o obecných a specifických rysech vývoje přírody, lidské civilizace i lokálních společenství – přírodních, politických, ekonomických, kulturních a dalších podmíněnostech rozvoje a budoucího vývoje území v předivu dynamicky se měnících vnějších i vnitřních vztahů a vazeb. Mimo jiné proto je čtvrté číslo Geografických rozhledů věnováno ostrovům. Za pozornost stojí nejen diskuze pojmu ostrov v různých souvislostech, příklady problémů, s nimiž se jádrové, semiperiferní i periferní ostrovy potýkají, ale i možné přístupy k hodnocení pozice ostrovů ve světovém a regionálním systému, jakož i k hodnocení jejich vnitřní diferenciace. Nepsaným cílem čísla je představit alespoň část z pomyslného vějíře možných pohledů na ostrovy a jejich měnící se funkce a významy v životě společnosti i ostrovních komunit. Pokud si po přečtení čísla čtenář uvědomí, že i naše jednání a chování uprostřed kontinentu může ovlivnit životy (nám „vzdálených“) ostrovanů, naplní se tím jedna z vizí, která u zrodu čísla na téma Ostrovy stála.

Úvodník

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22(4), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

JEDRUSIK, M. (2013): Je Madagaskar ostrov? Úvahy o pojmu ostrov a ostrovní povaha. Geografické rozhledy, 22(4), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BÁČOVÁ, R., JAKUBÍNSKÝ, J. (2013): Solovecké ostrovy – souostroví Gulag. Geografické rozhledy, 22(4), 5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

LYSÁK, J. (2013): Ostrovy v Česku. Geografické rozhledy, 22(4), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

NOVÁČEK, A. (2013): Jáva – jádrová oblast Indonésie. Geografické rozhledy, 22(4), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

SVOBODA, P. (2013): Grónsko – jiný svět. Geografické rozhledy, 22(4), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D. (2013): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (4. část): Znakový klíč. Geografické rozhledy, 22(4), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

MARADA, M. (2013): Geografická poloha jako klíčový pojem ve výuce. Geografické rozhledy, 22(4), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MATĚKOVÁ, V. (2013): Suburbanizace – téma pro školní projekt. Geografické rozhledy, 22(4), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KUČEROVÁ, S., KOPP, J., ČECHUROVÁ, M., KULHÁNEK, M. (2013): Mezipředmětové vazby geografie/zeměpisu. Geografické rozhledy, 22(4), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

BARTOŠ, J. (2013): „Ostrovy“ odpadků. Geografické rozhledy, 22(4), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B., BURCÍN, B. (2013): Proměny porodnosti a úmrtnosti v největších českých a slovenských městech. Geografické rozhledy, 22(4), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VRTIŠKA, T. J. (2013): Melanésie – oblast střetu ekonomických pojetí. Geografické rozhledy, 22(4), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŽÍLA, O. (2013): Poválečná Bosna a Hercegovina: země v začarovaném kruhu. Geografické rozhledy, 22(4), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KABRDA, J., JELEN, L. (2013): De facto státy – neviditelné ostrovy na politické mapě. Geografické rozhledy, 22(4), 28–30.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

NOVOTNÝ, J., KUBELKOVÁ, J. (2013): Představy o indickém venkově. Geografické rozhledy, 22(4), 31–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy, 22(4), 1–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy