Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

27/1: Voda – strategická surovina

Vážení čtenáři, právě nahlížíte do prvního čísla zbrusu nových Geografických rozhledů. Po dlouhých diskuzích a ve snaze o inovaci jsou plné radikálních změn. Nejviditelnější je jistě vzhled časopisu, vracející se novou grafikou, logem a kompozicí obálky ke svým kořenům. Přebudována a zjednodušena je také obsahová struktura. Hlavní oddíly jsou zredukovány, nově se objevuje stránka se zajímavými rubrikami Geografický kalendář, Geografové čtou a Geografie online. Přispívajícím autorům je poskytnut větší prostor. Počet článků je nižší, vede však ke zkvalitnění obsahu. Ke zvýšení grafické i distribuční úrovně přispívá přechod k novému nakladateli, firmě P3K. Pro čtenáře jsou připraveny také nové webové stránky, poskytující lepší servis v podobě elektronické verze článků i příloh.
Přišel čas změn, vedení časopisu se ujala redakce v novém složení. A protože tento prostor býval vyhrazen úvodníku bývalého šéfredaktora Ivana Bičíka, dovolte, abychom poděkovali jak jemu, tak dlouholeté výkonné redaktorce Haně Kühnlové i dalším bývalým redaktorům za skvělou práci, kterou v Geografických rozhledech odvedli a která nás zavazuje v pokračování ve tvorbě tohoto jedinečného časopisu. Na co se můžete těšit v aktuálním čísle? Je zaměřeno na problematiku vody v různých skupenstvích, ale i v rozličných přírodních a společenských aspektech. Strategický význam vody a možný nástup globální krize plynoucí z jejího nedostatku v úvodu hodnotí nejvýznamnější český hydrolog prof. Bohumír Janský. Další příspěvky se zabývají problematikou hospodaření s vodou ve městech či přítomností vody ve sluneční soustavě. Na Zemi nás vrací článek Práce vody od sněhové vločky po kapku v moři. Nechybí ani didakticky zaměřené články o rybnících a spotřebě vody v cestovním ruchu, představen je též nový ročník Zeměpisné olympiády. Přejeme dobré čtení, doufáme ve Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Libor Jelen (šéfredaktor) a Miroslav Šifta (výkonný redaktor)

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy 27(1), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

JANSKÝ, B. (2017): Vstupuje lidstvo do globální vodní krize? Geografické rozhledy, 27(1), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KOPP, J. (2017): Voda ve městech – výzvy a řešení pro 21. století. Geografické rozhledy, 27(1), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KRAUSE, D, UXA, T. (2017): Práce vody od sněhové vločky po kapku v moři. Geografické rozhledy, 27(1), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

FRAJER, J., HERCIK, J, STODŮLKA, M. (2017): Rybníky jako tematické náměty pro terénní výuku geografie. Geografické rozhledy, 27(1), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

FIALOVÁ, D. (2017): Turismus – enormní spotřebitel vody. Geografické rozhledy, 27(1), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JELEN, J., POLÍVKOVÁ, K. (2017): Zeměpisná olympiáda. Geografické rozhledy, 27(1), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

ŘEZNÍČKOVÁ, L. (2017): Sucho na našem území v minulosti a jeho monitoring dnes. Geografické rozhledy, 27(1), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KŘÍŽEK, M. (2017): Voda ve sluneční soustavě. Geografické rozhledy, 27(1), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy 27(1), 34.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Voda versus společnost. Geografické rozhledy 27(1), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Hospodaření s vodou v Česku. Geografické rozhledy 27(1), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení