Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

26/1: Mosty do Evropy

V prvním čísle 26. ročníku Geografických rozhledů jsme se zaměřili především na cesty lidí do Evropy a kontaktní místa, kudy do Evropy proudí desetitisíce. Středomoří bylo v minulosti odrazovým mostem pro výboje a ovládnutí severní Afriky a JZ Asie Evropany a najednou se stává prostorem, který využívají chudí obyvatelé Afriky a Asie, aby se dostali do oblasti zaslíbené – Evropy. Jsou to mosty, ať už skutečné nebo lodi, kterým by se Evropa měla bránit přívalu migrantů a zároveň by měla pomáhat řešit situaci na březích a v zemích na jihu a východě Středozemního moře. A že mosty do Evropy směřují přes její jih, máme zde zamyšlení nad obrazem Afriky v českých médiích ale také proměny délky života v zemích na severním okraji Středomoří. Podíváme se na islám v Česku. Nejde však jen o lidi, stále více proudí do Evropy geograficky nepůvodní druhy rostlin a zvířat. Jak se k tomu postavíme? To jsou stěžejní témata 1. čísla nového ročníku. Podíváme se ale i na významnou technickou památku – Negrelliho viadukt, něco jsme připravili i pro fandy geocachingu. Podívejte se s námi také na Ukrajince, kteří v Česku pracují od „nevidím do nevidím“, nahlédnete s námi i do zajímavého jevu – totiž polské emigrace do německého příhraničí. A nenecháme stranou ani zajímavé téma zaměřené na mentální mapy žáků. To je téma, které se ve výuce zeměpisu určitě bude hodit i vám.

Úvodník

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(1), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

NOVÁČEK, A. (2016): Středomoří – most tří světadílů. Geografické rozhledy, 26(1), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MARADA, M., JAROŠ, V. (2016): Dopravní mosty do Evropy: Rychlá spojení v Česku a Nová Hedvábná stezka z Číny. Geografické rozhledy, 26(1), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ŠTĚPÁNEK, V. (2016): Gibraltar: Sporné území ve strategické poloze. Geografické rozhledy, 26(1), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

BLÁHA, J. D., JAROŠ, J. (2016): Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu. Geografické rozhledy, 26(1), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ŠŤOVÍČEK, P., RUDINCOVÁ, K. (2016): Obraz Afriky očima českých médií a jeho využití ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26(1), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ANDĚL, J. (2016): Geocaching – netradiční prostředek výuky zeměpisu. Geografické rozhledy, 26(1), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

SIWEK, T. (2016): Dny geografie 2016 se uskuteční v listopadu. Geografické rozhledy, 26(1), 13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

PETERKOVÁ, T. (2016): Laserové skenování a možnosti jeho využití. Geografické rozhledy, 26(1), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Demografie a populační studia

KAŠPAR, D. (2016): Změny v délce života obyvatel jižní Evropy v kontextu evropského prostoru: 1950–2014. Geografické rozhledy, 26(1), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

HEŘMANOVÁ, E. (2016): Negrelliho viadukt – jedinečná technická památka a její potenciál. Geografické rozhledy, 26(1), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MATĚJČEK, T. (2016): Kudy se do Evropy dostávají geograficky nepůvodní druhy? Geografické rozhledy, 26(1), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2016): Nejdřív práce a potom zase práce aneb jak žijí Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 26(1), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KLÍPA, O. (2016): Ekonomické a kulturní aspekty polské migrace do německého pohraničí. Geografické rozhledy, 26(1), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

SMOLÍK, J. (2016): Mauricius: od kolonizace k prosperitě. Geografické rozhledy, 26(1), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2016): Macao – strukturální slabiny ekonomiky. Geografické rozhledy, 26(1), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ČERNÝ, K. (2016): Svět českého islámu bez předsudků. Geografické rozhledy, 26(1), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma