Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

24/5: Sociálněpatologické jevy

Sociálněpatologické jevy jsou všude kolem nás, ač si to uvědomujeme více či méně. Některé jsou přirozeně vnímány negativně, u jiných si však jejich závažnost mnohdy ani nepřipouštíme. Právě problematice seociálněpatologických jevů je věnováno toto číslo Geografických rozhledů. Čtenáře může na první pohled překvapit spojení tématiky lidského chování a geografie, nicméně jednotlivé příspěvky tohoto čísla odkrývají tuto významnou spojitost. Úvodní článek, věnovaný problematice kuřáctví mezi mladými lidmi, právě oba pohledy, sociální i geografický, názorně ilustruje. Nejen že upozorňuje na možné faktory vedoucí ke vzniku rizikového chování, ale ještě je z něj patrné, že postavení Česka z hlediska výskytu sociálněpatologických jevů rozhodně není lichotivé v porovnání s ostatními státy Evropy. I další příspěvky tohoto čísla se věnují sociálněpatologickým jevům, které nás obklopují, a kromě zásadního společenského rozměru daného problému odkrývají právě i rozměr geografický. Kromě kuřáctví jsou v čísle zahrnuty i jiné nežádoucí společenské jevy, jako je hazard, násilná trestná činnost nebo delikvence mladých. Mezi v jistém slova smyslu sociálněpatologické jevy pak lze bezpochyby zařadit i takové aspekty života, se kterými se každodenně setkáváme, ale mnohdy jejich negativa v plné šíři nevnímáme. Jde například o tématiku rozvodovosti nebo výskytu obezity. I tyto pohledy je v tomto čísle Geografických rozhledů pamatováno.

Úvodník

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24(5), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

SPILKOVÁ, J. (2015): Spotřeba tabáku a kouření u české mládeže. Geografické rozhledy, 24(5), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

PERLÍN, R, BEDNÁŘOVÁ, H. (2015): Hazardní Česko. Geografické rozhledy, 24(5), 5–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

NOVÁČEK, A. (2015): Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 24(5), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JAROLÍMEK, J., LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita – novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24(5), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Svět kartografie a geoinformatiky

ŠIMBERA, J. (2015): Kvalitativně-kvantitativní barvy v kartografii: využití při vizualizaci funkčních regionů. Geografické rozhledy, 24(5), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu. Geografické rozhledy, 24(5), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24(5), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KUČEROVÁ, S. R. (2015): Od ledna do srpna se Zeměpisnou olympiádou. Geografické rozhledy, 24(5), 18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Předplatné 25. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 24(5), 18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Obsah 24. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 24(5), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

KOCOVÁ, M., KUSOVSKÁ, M., ŠÍDLO, L. (2015): Rozvodovost po česku. Geografické rozhledy, 24(5), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

JANSKÁ, E. (2015): Novodobé otroctví. Geografické rozhledy, 24(5), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HRABÁLEK, M. (2015): Pouliční gangy jako bezpečnostní problém severní části Střední Ameriky. Geografické rozhledy, 24(5), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BURIÁNEK, J., MORAVCOVÁ, E. (2015): Faktory vzniku delikventních tendencí u školní mládeže. Geografické rozhledy, 24(5), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín. Geografické rozhledy, 24(5), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FRÁNĚ, L. (2015): Česká krajní pravice: kde nachází své voliče? Geografické rozhledy, 24(5), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BRABEC, T. (2015): Uzavřené areály jako příklad rezidenční segregace v Praze. Geografické rozhledy, 24(5), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma