Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

23/3: Led a sníh

Sníh a led jsou nepostradatelnými atributy zimy, ale i polárních oblastí. Sníh a led představují vodu v pevném skupenství. Díky tomuto pevnému skupenství působí na své okolí zcela jinak než voda v kapalném stavu. Vzniká jiný reliéf, mění se strategie přežití rostlin a živočichů, je odlišné chování vodních toků atd. Na druhou stranu sníh a ledovcový led jsou zřetelnými doklady určitých klimatických podmínek a představují tak dokonalé objekty pro sledování vývoje a změn podnebí. V tomto čísle Geografických rozhledů najdete zajímavé informace o sněhových srážkách, které stojí za vznikem i těch nejmohutnějších ledovců, o jejichž vývoji se v dalším článku dozvíte mnoho nového. Pokud se sněhová vločka nepromění postupnou metamorfózou v ledovcový led, ale zůstane „jen“ součástí sněhové pokrývky, neznamená to, že by se stala nevýznamnou. Ba naopak, činnost sněhu v podobě sněhové pokrývky se intenzivně podílí na vzniku specifických forem reliéfu. Velmi dynamické a pro člověka pohybujícího se v zasněžených horách nebezpečné jsou laviny. Zjistíte, jak laviny vznikají, a poznáte různé typy lavin. Význam sněhové pokrývky narůstá se zvyšující se klimatickou extremitou. Proto vás seznámíme s tím, jak a proč je sněhová pokrývka důležitá pro vegetaci a jak rafinovaným způsobem se dokáže květena vyrovnat s často extrémními podmínkami. Takovou extrémní a zároveň pro led a sníh typickou oblastí je Svalbard, který je představen nejen formou článku, ale i fotografií na obálce. Věříme, že podobně zajímavé budou pro vás i další původní články obsažené v tomto čísle a nezbývá než vám popřát hezké čtení a příjemný pocit z nového vědění.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2014): Úvodník. Geografické rozhledy, 23(3), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

ŠANDOVÁ, M. (2014): Sněhové srážky. Geografické rozhledy, 23(3), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

ŠOBR, M., JANSKÝ, B., ENGEL, Z, ČERNÝ, M. (2014): Deset let výzkumu nebezbečných jezer v Kyrgystánu. Geografické rozhledy, 23(3), 1–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Výzkum a vývoj

ENGEL, Z. (2014): Vznik ledovcového ledu. Geografické rozhledy, 23(3), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

UXA, T. (2014): Geomorfologická činnost sněhu – co dokáže sníh? Geografické rozhledy, 23(3), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KOCIÁNOVÁ, M. (2014): Sněhové laviny. Geografické rozhledy, 23(3), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D. (2014): Vybraná atlasová kartografická produkce v Německu a její využitelnost při výuce. Geografické rozhledy, 23(3), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

KUČERA, Z., RIEZNER, J., KUČEROVÁ, S. R. (2014): Stále stejná zeleň na venkově? Geografické rozhledy, 23(3), 12–14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KALOUSEK, P. (2014): Absolventské práce již na základní škole. Geografické rozhledy, 23(3), 15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Život na polární stanici Johanna Gregora Mendela v Antarktidě.Rozhovor s Danielem Nývltem. Geografické rozhledy, 23(3), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

SKLENÁŘ, P, VOJTA, J. (2014): Význam sněhové pokrývky v ekologii rostlin. Geografické rozhledy, 23(3), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

NOVÁK, M., ŠÍDLO, L, KOCOURKOVÁ, J. (2014): Evropská unie a Spojené státy americké − podobnosti a odlišnosti ve vývoji úmrtnosti. Geografické rozhledy, 23(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KAVAN, J., KŘÍŽEK, M. (2014): Svalbard – země ledu a sněhu. Geografické rozhledy, 23(3), )22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FIALOVÁ, D. (2014): Technické zasněžování – spása, nebo zkáza? Geografické rozhledy, 23(3), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MARTÍNEK, J. (2014): Olympiáda v Soči pohledem geografa. Geografické rozhledy, 23(3), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ANDĚL, J., BLÁHA, J. D. (2014): Olympijské hry: geopolitické souvislosti. Geografické rozhledy, 23(3), 28–30.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KRAUS, J., MAREŠ, M. (2014): Balúčistán: ohnisko napětí v Íránu. Geografické rozhledy, 23(3), 31–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma