Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

23/2: Země BRICS

Svět se permanentně a stále rychleji mění. Číslo Geografických rozhledů na téma země BRICS se zabývá zeměmi, které v posledních letech prodělávají řadu modernizací a představují díky své populační velikosti a rozvoji hospodářství stále významnější dopad na celosvětový ekonomický a politický systém. Donedávna rozvojové země se rychle mění a přes četné problémy dohánějí vyspělejší oblasti světa.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23(2), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

HORÁLEK, A. (2013): Čína roku 2015? Dvanáctá pětiletka ve své polovině. Geografické rozhledy, 23(2), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

TOMEŠ, J. (2013): Indie – dýchavičný slon, nebo budoucí velmoc? Geografické rozhledy, 23(2), 5–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

VÁGNER, J. (2013): Brazílie – „motor“ Latinské Ameriky. Geografické rozhledy, 23(2), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JELEN, L. (2013): Rusko – obr na hliněných nohou. Geografické rozhledy, 23(2), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Svět kartografie a geoinformatiky

POTŮČKOVÁ, M. (2013): E-learningový kurz Staré mapy – digitalizace, katalogizace, kartometrické analýzy. Geografické rozhledy, 23(2), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

KOCOVÁ, T., JELEN, L. (2013): Indie – země kontrastů. Geografické rozhledy, 23(2), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ŠIFTA, M. (2013): Symbolický tvar regionu a regionální výchova: příklad Frýdlantska. Geografické rozhledy, 23(2), 16–18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KUČEROVÁ, S., ŠOBR, M., BLÁHA, J. D., SVOBODOVÁ, H. (2013): Přírodní a společenská rizika jako ústřední téma Zeměpisné olympiády 2014. Geografické rozhledy, 23(2), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

DEMKOVÁ, K. (2013): Význam a ochrana nelesnej drevinovej vegetácie v krajine. Geografické rozhledy, 23(2), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KOCOURKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠÍDLO, L (2013): Evropská unie a Spojené státy americké – podobnosti a odlišnosti ve vývoji plodnosti. Geografické rozhledy, 23(2), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HRABÁLEK, M. (2013): Brazilská cesta snižování chudoby – program Bolsa Família. Geografické rozhledy, 23(2), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠIMON, M.; LOQUENZ, J. (2013): Amenitní migrace. Geografické rozhledy, 23(2), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

POPJAKOVÁ, D. (2013): Populačný vývoj južných Čiech. Geografické rozhledy, 23(2), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L, ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat. Geografické rozhledy, 23(2), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

NIKISCHER, R. (2013): BRIC(S) – Od skratky k mezinárodnému zoskupeniu. Geografické rozhledy, 23(2), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy