Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

22/3: 20 let České republiky

První leden máme spojený zejména s oslavou přicházejícího nové roku a většina z nás si ani nevzpomeneme, že tento den je také státním svátkem nazvaným poněkud melodramaticky Den obnovy samostatného českého státu. Vysvětlení tohoto opomenutí netkví jen v předcházející silvestrovské noci a je vlastně jednoduché: Češi za počátek své samostatnosti považují 28. říjen 1918. Dochází tak k paradoxu, že naši samostatnost slavíme na narozeniny dnes neexistujícího státu. To je ovšem dokladem logické kontinuity naší identifikace s územím Česka, bez ohledu na název státu, který je aktuálně na politické mapě. Předchozí řádky uvádějí důvod, proč se redakční rada rozhodla věnovat lednové číslo Geografických rozhledů 20. výročí vzniku České republiky. Jak se říká, utíká to jako voda: mnozí si ještě pamatujeme rozpačitý Silvestr 1992, kdy proti přesvědčení většiny obyvatel zanikalo Československo a na svět přicházela samostatná Česká republika, a už je tu „dvacítka“! Tento dospělý věk nám, tak jako v životě člověka, umožňuje zastavení spojené s bilancí let minulých a také s výhledy, plány do budoucna. Obojí přinášejí články v úvodní rubrice našeho časopisu, a sice pohledem autorů žijících v Česku i na Slovensku. Dále vás zveme do brněnské vily Tugendhat, která byla v roce 1992 svědkem československého rozdělování. K tématu čísla se volně vztahuje také článek demografické struktuře českých a slovenských měst nebo text k prvním definitivním výsledkům SLDB 2011 s bohatými grafickými výstupy. Ve školní rubrice se tentokrát více věnujeme problematice výuky v terénu. Přejme České republice úspěšnou další dvacítku. Všichni tento úspěch potřebujeme a můžeme k němu také přispět (demokracie není automatický dárek…).

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22(3), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

KOPAČKA, L. (2013): Dvacet let samostatného Česka – znovu na historické křižovatce? Geografické rozhledy, 22(3), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

POTŮČEK, M. (2013): Vize pro dvacetiletou Českou republiku. Geografické rozhledy, 22(3), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

IRA, V. (2013): Dvacet let po rozdělení: Kvalita života v Česku a na Slovensku. Geografické rozhledy, 22(3), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J.D. (2013): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (3. část): Vyjadřovací prostředky mapy. Geografické rozhledy, 22(3), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

MARADA, M., FENKLOVÁ, E. (2013): Výuka v krajině jako účinná forma učení. Geografické rozhledy, 22(3), 12–14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KUČEROVÁ, S. (2013): Jak na školní kolo Zeměpisné olympiády. Geografické rozhledy, 22(3), 14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy. Geografické rozhledy, 22(3), 15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JÁČ, M. (2013): Zeměpisná exkurze jako terénní cvičení. Geografické rozhledy, 22(3), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

SKALICKÁ, P. (2013): Člověk v tísni – dvacet let pomoci. Geografické rozhledy, 22(3), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠÍDLO, L., ŠPROCHA, B. (2013): Proměny počtu a věkové struktury obyvatelstva v největších českých a slovenských městech. Geografické rozhledy, 22(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HEŘMANOVÁ, E. (2013): Vila Tugendhat – známá, neznámá, nebo kontroverzní památka UNESCO? Geografické rozhledy, 22(3), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

DAVID, J. (2013): Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města. Geografické rozhledy, 22(3), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

EMMER, A., VILÍMEK, V. (2013): Přírodní ohrožení v současném Česku. Geografické rozhledy, 22(3), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŘÍŽEK, M., KRBCOVÁ, K. (2013): Mikroformy a mezoformy na pískovcích. Geografické rozhledy, 22(3), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

CAHLÍKOVÁ, Z., STOJANOV, R. (2013): Migrace obyvatel v důsledku plánovaného využití území v Česku. Geografické rozhledy, 22(3), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KRAUS, J. (2013): Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (2. část): První definitivní výsledky. Geografické rozhledy, 22(3), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma