Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

26/4: Region budoucích konfliktů

Čtvrté číslo Geografických rozhledů se zaobírá tématem konfliktů v různých podobách, v různém kontextu, konflikty současnými i potencionálními. Nejfrekvetovanějším regionem zmiňovaným v článcích je Střední Asie – region v našich médiích velmi opomíjený, avšak s obrovským ekonomickým i politickým potenciálem. Podíváme se na něj z pohledu kulturního, politického, demografického, dopravního, environmentálního i fyzickogeografického. Navštívíme u nás málo známé, ale o to více geograficky zajímavé země Kazachstán, Uzbekistán i Kyrgystán, rozebereme čínský ambiciózní projekt „hedvábná stezka“. V rámci zaměření na potenciální konflikty nešlo opomenout ani region Blízkého východu a Kavkazu, dvěma politicko-geografickými analýzami se blížeji seznámíme s peripetiemi historie i přítomnosti rusko-tureckých vztahů a konfliktem v Náhorním Karabachu. Nechybí však ani články směřované primárně učitelům, tentokrát představíme dva zajímavé projekty do výuky – postcrossing a Evropské kulturní trasy, zajímavé jsou též výstupy výzkumu využití středoškolských učebnic. A také se ohlédneme za uplynulým ročníkem Dnů geografie.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2017): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(4), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

NOVÁČEK, A., (2017): Střední Asie na pomezí kultur a civilizací. Geografické rozhledy, 26(4), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MARTÍNEK, J. (2017): Kazachstán – velká země s krátkými dějinami. Geografické rozhledy, 26(4), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

NOVOTNÝ, G. (2017): Environmentální dopady pěstování bavlny v Uzbekistánu. Geografické rozhledy, 26(4), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

JÍCHOVÁ, D. (2017) Role Ruska v konfliktu o Náhorní Karabach. Geografické rozhledy, 26(4), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

NOVOTNÁ, K., KUČEROVÁ, S. R., MENTLÍK, P. (2017): Pohled učitelů na využití středoškolských učebnic zeměpisu Česka. Geografické rozhledy, 26(4), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

TRAHORSCH, P., BLÁHA, J. D. (2017): Geografická dimenze a využití Postcrossingu ve výuce na středních školách. Geografické rozhledy, 26(4), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HEŘMANOVÁ, E. (2017): Projekt Evropské kulturní trasy a jeho využití pro vzdělávání. Geografické rozhledy, 26(4), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

SIWEK, T. (2017): Dny geografie 2016. Geografické rozhledy, 26(4), 16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BRŮHA, L. (2017): Modely prostorových dat v GIS: od 2D k 3D. Geografické rozhledy, 26(4), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MEYER, P. (2017): 3D modely v geografii a jejich nevyužitý potenciál. Geografické rozhledy, 26(4), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Demografie a populační studia

KŘESŤANOVÁ, J., KŘENKOVÁ, L. (2017): Populační změny ve Střední Asii: Co můžeme očekávat. Geografické rozhledy, 26(4), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

BIČÍK, I. (2017): Čínská železniční expanze. Geografické rozhledy, 26(4), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ŠOBR, M. (2017): Hory Střední Asie. Geografické rozhledy, 26(4), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

PIKNEROVÁ, L. (2017): Afričtí lvi: nové rostoucí ekonomiky černého kontinentu. Geografické rozhledy, 26(4), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FRIC, J. (2017): Blízký východ v kontextu vývoje rusko-tureckých vztahů. Geografické rozhledy, 26(4), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma