Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

26/3: Měření, hodnocení, souvislosti

Třetí číslo Geografických rozhledů ​nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ​ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Dalším tématem jsou metody měření úhr​nů srážek, jedná se o nesnadno měřitelný meteorologický prvek. Stranou nezůstává ani problematika určování demografických ukazatelů, ze kterých lze provádět mnoho analýz a například i prognóz populačního vývoje. Velmi zajímavá témata jsou připravena v rubrice Geografie a škola​. T​ýkají ​se ​vazeb mezi zeměpisem a hudební výchovou či rozdílným trávením času mužů a žen. Věříme, že se vám bude číslo líbit a naleznete v něm řadu inspirací, které půjdou využít ve výuce.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2017): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(3), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

KŘÍŽEK, M., KRAUSE, D. (2017): Měření reliéfu. Geografické rozhledy, 26(3), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠAFANDA, J. (2017): Teplotní pole zemské kůry jako archiv klimatických změn. Geografické rozhledy, 26(3), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŘÍŽOVÁ, M. (2017): Měření srážek. Geografické rozhledy, 26(3), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

LOUDILOVÁ, L., MATĚJČEK, T. (2017): Mezipředmětové vazby zeměpisu a hudební výchovy. Geografické rozhledy, 26(3), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 26(3), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KAFKOVÁ, M., ROSOCHA, M. (2017): Beletrie ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 26(3), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KARVÁNKOVÁ, P., POPJAKOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, E. (2017): Využití Postcrossingu ve výuce zeměpisu na základní škole. Geografické rozhledy, 26(3), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D., DOLEJŠ, M. (2017): Střed Česka. Ale který? Geografické rozhledy, 26(3), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

HULÍKOVÁ, K. (2017): Demografie zná budoucnost i bez křišťálové koule. Geografické rozhledy, 26(3), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HABARTOVÁ, P., MORÁVKOVÁ, Š. (2017): Jak se sčítá obyvatelstvo? Geografické rozhledy, 26(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2017): Řečí čísel cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 26(3), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MIKLÍN, J., ČÍŽEK, L. (2017): Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy, 26(3), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ČERNÝ, K. (2017): Iráčtí jezídi: Náboženská menšina ve smrtelném ohrožení. Geografické rozhledy, 26(3), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JELEN, J., KUČERA, Z. (2017): Dědictví (nejen uranové) těžby na Jáchymovsku. Geografické rozhledy, 26(3), 28–30.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BOBR, L., RIEZNER, J. (2017): Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26(3), 31–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy