Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

25/3: Napětí, nepokoje, konflikty

Když se redakční rada v únoru loňského roku rozhodla zařadit do 25. ročníku Geografických rozhledů téma nepokojů, napětí a konfliktů, málokdo tušil, o jak prozíravou volbu jde. Zprávy o válkách, obětech, teroristických útocích v různých částech světa nám média dlouhodobě přinášejí každý den. V posledním roce se však mnohé zprávy, bezprostředněji než kdy předtím, dotýkají přímo Evropy a Evropanů. Nevýhodou běžného zpravodajství je hlavně jeho důraz na aktuálnost a konkrétní událost, mnohdy i zjednodušení a jednostranné vysvětlení. Na hlubší rozbor příčin událostí, vysvětlení jejich širších souvislostí, a to jak z hlediska vývoje (historických, politických, ekonomických a dalších podmíněností), tak z hlediska prostorového (lišící se významy z pohledu různých měřítkových úrovní), se často zapomíná. Převrstvení novými (žhavějšími) kauzami vede i k nezájmu o to, co se v oblastech nedávných konfliktů, nepokojů či napětí děje dnes. Cílem třetího čísla letošního ročníku Geografických rozhledů se tak logicky stala potřeba věnovat pozornost problémům, které na jedné straně hýbou Evropou a světem, na druhé straně, aniž by byly vyřešeny, potichu míří do učebnic dějepisu nebo do zapomnění. Věříme, že přinášíme podněty k diskuzím nejen v geografických seminářích, ale i v hodinách základů společenských věd či dějepisu. Ať se jedná o téma aktuální migrační „krize“ v Evropě, tzv. Islámského státu či dnes relativně pokojné Ukrajiny, nedobereme se definitivních tvrzení, jedné pravdy ani řešení, které by vyhovovalo všem. Je však možné přemýšlet o „hybných silách“, příčinách i důsledcích nepokojů a konfliktů, a to nejen pro lidi přímo jimi postižené, ale i ve vzdálenějších oblastech. Nemohlo tomu být jinak, než že číslo je plné „obětí“. Je však nutné uvědomit si, že „masa“ postižených je mozaikou individuálních osudů konkrétních lidí. Mozaikou, která nevznikla chaoticky, ale třeba i dlouhodobým spolupůsobením zobecnitelných procesů. Každý z konfliktů či nepokojů má své vnější rámce i vnitřní podmíněnosti. Dříve tomu nebylo jinak. Je až zarážející, jak se lidé neumí z minulosti poučit.

Úvodník

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 25(3), 1.
Abstrakt

Výzkum a vývoj

HASMAN, J., LUPTÁK, M. (2016): Faktory ovlivňující volbu cílové země uprchlíků. Geografické rozhledy, 25(3), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JELEN, L. (2016): Sýrie – hlavní zdrojová země uprchlické krize. Geografické rozhledy, 25(3), 5–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ČERNÝ, K. (2016): Islámský stát. Geografické rozhledy, 25(3), 8–10.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JELEN, L. (2016): Nestabilní Ukrajina: kulturní, ekonomická a politická rozhraní. Geografické rozhledy, 25(3), 11–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

BLÁHA, J. D., MEYER, P. (2016): Jižní oceán v mentálních mapách žáků. Geografické rozhledy, 25(3), 14–16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HELLEBRANDOVÁ, L. (2016): Ozbrojený konflikt jako téma ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 25,(3), 16–18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŘÍŽEK, M. (2016): Práce geografa v Organizaci spojených národů. Rozhovor s Janou Mašíčkovou. Geografické rozhledy, 25(3), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HANUS, M. (2016): Dny geografie v roce 2015. Geografické rozhledy, 25(3), 20.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JAROLÍMEK, J., HAMPLOVÁ, V. (2016): Den zdraví jako nástroj proti dětské obezitě. Geografické rozhledy, 25(3), 21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Svět kartografie a geoinformatiky

ČERVENÁ, L., KUPKOVÁ, L., JAKEŠOVÁ, L., SUCHÁ, R. (2016): Terénní průzkum pro hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země na příkladu tundry v Krkonošském národním parku. Geografické rozhledy, 25(3), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

VOJTĚCH, V. (2016): Bosna a Hercegovina: první sčítání lidu téměř 20 let po ukončení etnické války. Geografické rozhledy, 25(3), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

TATEROVÁ, E. (2016): Vzestup antisemitismu ve Francii po roce 2000. Geografické rozhledy, 25(3), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

NOVÁČEK, A. (2016): Války a jejich oběti: Trendy a makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 25(3), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FIALOVÁ, D. (2016): Místa konfliktů jako turistická atraktivita? Geografické rozhledy, 25(3), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

DAŇKOVÁ, H. (2016): Humanitární katastrofa v Sýrii: Pomoc Člověka v tísni. Geografické rozhledy, 25(3), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma