Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

32/2: Obloha

Geografové se nerozhlížejí jen „po zemi“. Pro geografii a zeměpis je důležité i to, co se děje nad zemí, nad našimi hlavami, na obloze. Obloha je proto tématem tohoto čísla Geografických rozhledů. Rozebíráme ji z různých úhlů pohledu, přesto je téma z geografického hlediska tak široké, že by číslo mohlo být klidně dvojnásobné.
Jak zní jedna ze základních definic, obloha je ta část zemské atmosféry nebo vesmíru, která je viditelná z povrchu Země. V čísle se věnujeme tomu, proč oblohu vidíme zrovna takto – tedy jako modrou při denním světle, černou v noci, nebo jako červenou či oranžovou při východu a západu Slunce. Dočtete se ale i o dalších barvách a jevech, které na obloze můžeme spatřit. Jeden z článků se věnuje oblakům, další rozebírá halové jevy – optické úkazy, které vznikají odrazem, lomem či difrakcí slunečních (nebo i měsíčních) paprsků o ledové krystalky v atmosféře. Celému plynnému obalu Země, tedy atmosféře, se věnuje další, přehledový článek. V čísle se dozvíte i o objektech, které na obloze můžeme pozorovat – konkrétně o Slunci a hvězdách a jejich pohybech po obloze. Zmíněny jsou i stroje, které na oblohu dopravil člověk a díky kterým jsme z oblohy udělali místo, kudy můžeme cestovat. V dalším z textů se díváme i opačným směrem – jak se lidstvo díky technologickému pokroku může v rámci dálkového průzkumu Země, jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících subdisciplín geografie, dívat z oblohy na zemský povrch a zkoumat ho. Oblohu však lidé, jak je jim bohužel vlastní, ve velké míře i ničí a znehodnocují. I její velmi vzdálené, vesmírné části, člověk stihl dost znečistit. Kosmickému smetí, nebo ještě palčivějším problémům, jako je znečišťování ovzduší a s tím související problémy včetně vzniku a zvětšování ozonových děr, se toto vydání příliš nevěnuje, zaměřuje se ale na takzvaný světelný smog, potažmo hledá odpověď na otázku, zda v Česku najdeme místa s přirozeně tmavou oblohou.

Přejeme příjemné čtení, krásné a klidné Vánoce a dobrý vstup do nového roku.
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 32(2), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

KŘÍŽEK, M., ŠOBR, M. (2022): Barvy nebe. Geografické rozhledy, 32(2), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŠOBR, M., KŘÍŽEK, M. (2022): Roční a denní pohyby Slunce a hvězd po obloze. Geografické rozhledy, 32(2), 6–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

HULEC, F., MÜLLER, M. (2022): Zemská atmosféra. Geografické rozhledy, 32(2), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ŠIFTA, M., MÜLLER, M. (2022): V oblacích. Geografické rozhledy, 32(2), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KOLÁŘ, Š., STANĚK, M. (2022): Halové jevy – pestrý svět ledových krystalu v atmosféře. Geografické rozhledy, 32(2), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

MAŠEK, M. (2022): Najdeme v Česku tmavou oblohu? Geografické rozhledy, 32(2), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 32(2), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

BLÁHA, J. D., TRAHORSCH, P. (2022): Systém nových didaktických pomůcek Žákovského atlasu pro práci s mapou. Geografické rozhledy, 32(2), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

KUPKOVÁ, L., ČERVENÁ, L., LYSÁK, J., POTŮČKOVÁ, M. (2022): Proměny krajiny z nadhledu. Geografické rozhledy, 32(2), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

VALCHÁŘOVÁ, D., PÁNEK, J. LYSÁK, J. (2022): Aktuální trendy v participativním mapování. Geografické rozhledy, 32(2), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Fotostrany

Optické jevy na obloze způsobené rozptylem světla na vodních kapičkách. Geografické rozhledy, 32(2), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Člověk na obloze. Geografické rozhledy, 32(2), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení