Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

26/5: Co jíme?

Páté číslo Geografických rozhledů je věnováno problematice stravování z různých úhlů pohledu. Především je národní kuchyně představena jako součást kultury a čtenáři jsou ve stručnosti seznámeni se spotřebou potravin ve světě a v Česku také v návaznosti na proměny zemědělství. Významným úhlem pohledu na stravování jsou principy zdravé výživy, životní styl, alternativní způsoby produkce potravin ve městech a gastronomický turismus podporující poznávání místní kultury na cestách. Rubrika Geografie a škola představuje geografii jídla jako zatím nedoceněnou součást vzdělávání a nabízí netradiční přístup k rozvoji tvůrčích schopností studentů na příkladu hodnocení motivů jídla na oběhových mincích. Čtenáři jsou seznámeni s výsledky 19. ročníku Zeměpisné olympiády a s obsahem 26. ročníku časopisu.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2017): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(5), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

SOUKUP, M., BLÁHA, J. D. (2017): Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury. Geografické rozhledy, 26(5), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ERETOVÁ, V., JANČÁK, V., KABRDA, J. (2017): Zemědělství a spotřeba potravin ve světě a v Česku. Geografické rozhledy, 26(5), 5–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26(5), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

SPILKOVÁ, J., ŠIFTA, M. (2017): Geografie jídla, jídlo v geografii. Geografické rozhledy, 26(5), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ROSOCHA, M. (2017): Tematické motivy na mincích. Geografické rozhledy, 26(5), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ČAJKOVÁ, T., PLOJHAROVÁ, M. (2017): Proč vzdělávat o zodpovědné spotřebě potravin? Projekt Menu pro změnu. Geografické rozhledy, 26(5), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KUČEROVÁ, S. R., JELEN, J. (2017): Zeměpisná olympiáda „na prahu dospělosti“. Geografické rozhledy, 26(5), 16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Obsah 26. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 26(5), 17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

LYSÁK, J., TOMKOVÁ, M. (2017): Přízračné ostrovy jako specifický druh chyb v mapách. Geografické rozhledy, 26(5), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

KLAPKOVÁ, M., SYKÁČKOVÁ, P. (2017): Životní styl a spotřeba potravin v Česku. Geografické rozhledy, 26(5), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

LUSTIGOVÁ, M. (2017): Strava jako základ našeho zdraví. Geografické rozhledy, 26(5), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

SPILKOVÁ, J. (2017): Město a potraviny: alternativní způsoby produkce a spotřeby potravin. Geografické rozhledy, 26(5), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FIALOVÁ, D. (2017): Poznat svět znamená poznat i jeho chutě. Geografické rozhledy, 26(5), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ČERNÝ, K. (2017): Bahrajn mezi revolucí a kontrarevolucí. Geografické rozhledy, 26(5), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

RIEZNER, J., KUČEROVÁ, S. R., STROUFOVÁ, V. (2017): Tradiční stavitelství uzpůsobené klimatickým podmínkám – příklad krušnohorského lidového domu. Geografické rozhledy, 26(5), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Vnitřní obálka

SPILKOVÁ, J. (2017): Městské zahrady. Geografické rozhledy, 26(5), vnitřní obálka 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma