Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

31/1: Pandemie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vstupujeme již do čtvrtého desetiletí života Geografických rozhledů. A to hlavně díky vám. Novou desetiletku jsme chtěli zahájit s cílem, aby vám časopis co nejvíce vyhovoval a byl pro vás přínosný. Proto jsme vás na konci loňského 30. ročníku poprosili o zpětnou vazbu – o hodnocení toho, co se vám v Rozhledech líbí, co se vám v nich nelíbí, a také o vyslovení přání, co byste od nich potřebovali. Dotazník vyplnilo hodně čtenářů – děkujeme vám!
Moc si vážíme převažujícího pozitivního hodnocení a nedostatky, které vyplynuly z vašich odpovědí, si dobře uvědomujeme. Především jde o stálý střet, který se týká zaměření časopisu. Někteří z vás by rádi, aby Rozhledy byly lépe využitelné ve výuce. Další skupina by chtěla číst více přehledových článků. Jiní zase více novinek z výzkumu. Po celých 30 let se Geografické rozhledy snažily (a budou se snažit i nadále) naplňovat očekávání všech cílových skupin čtenářů – tedy učitelů (základních a středních škol), studentů geografických a příbuzných oborů na vysokých školách, odborníků a profesionálních geografů, ale i čtenářů z širší veřejnosti. Žádnou z těchto skupin čtenářů nemůžeme stoprocentně upřednostnit, a tudíž nelze ani všechny stoprocentně uspokojit. Některá přání ale můžeme splnit.
Jedním z často vyjádřených námětů bylo vytvoření další rubriky, která by se věnovala aktuálnímu dění ve světě; rubriky, která by nesuplovala běžné zpravodajské kanály, ale která se bude snažit nabídnout širší pohled (můžeme říct pohled geografa) na danou událost či problém. Rubriku, kterou jsme nazvali Kaleidoskop, budeme od nynějška připravovat pro každé číslo.
Stále aktuální (bohužel) je i celé téma prvního čísla 31. ročníku Rozhledů: Pandemie. Ale i přes nepříjemné téma vám přejeme příjemné čtení!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 31(1), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

ČERNÝ, K. (2021): Pandemie v dějinách. Geografické rozhledy, 31(1), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., DZÚROVÁ, D. (2021): Pandemie covidu-19: rozdílné dopady podle věku. Geografické rozhledy, 31(1), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŠIFTA, M., CROES, S. (2021): Trh, zápas Ligy mistrů a lyžařský zájezd – epicentra covidu-19. Geografické rozhledy, 31(1), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., VONDRÁŠEK, M., BŘEZINOVÁ, M. (2021): Přijdou další epidemie? Geografické rozhledy, 31(1), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

NEKOLNÝ, L., KRAJŇÁK, T. (2021): Dopady pandemie na turismus a rekreaci. Geografické rozhledy, 31(1), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

FIALOVÁ, D., NOVOTNÁ, M. (2021): Změna cestovatelského chování během pandemie. Geografické rozhledy, 31(1), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

DRBOHLAV, D., PAVELKOVÁ, L. (2021): Pandemie covidu-19 a mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 31(1), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ALTOVÁ, A. (2021): Epidemie moderní doby. Geografické rozhledy, 31(1), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 31(1), 34.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

KRTIČKOVÁ, K. JELEN, J. (2021): Jak na školní kolo Zeměpisné olympiády? Geografické rozhledy, 31(1), 36–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

ŠVEC, P., ŠIKUTOVÁ, S. RUDOLF, I. (2021): Mapování klíšťaty a komáry přenášených onemocnění. Geografické rozhledy, 31(1), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 31(1), 42.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Reakce na pandemii covidu-19 ve světě. Geografické rozhledy, 31(1), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Covid-19 v Evropě. Geografické rozhledy, 31(1), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení