Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

27/2: Město jako organismus

Jak se žije v současném městě? Jakými proměnami město prochází? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v novém čísle Geografických rozhledů. Rozvoj urbanizace má silný vliv na měnící se způsob života lidí i na proměnu Země. Aktuální data služby Google Earth Timelapse, umožňující komparaci satelitních snímků, dokazují, jak rostoucí urbanizace mění zemský povrch. Každých deset let města pohltí zelenou plochu odpovídající rozloze Velké Británie. Lesní porosty a zemědělská půda ustupují rezidenční i komerční suburbanizaci či dopravní síti zajišťující propojení městských aglomerací, míst, kde lidé bydlí, pracují, tráví volný čas. Ještě rychleji než plošně rostou města uvnitř. Míra urbanizace již překročila 50 % světové populace. Podle odhadu OSN bude v roce 2050 ve městě žít sedm z deseti obyvatel planety. Do městského prostředí se soustředí většina globální produkce (až 75 % světového HDP). Nárůst počtu obyvatel i vyšší objem výroby pak přinášejí hustší dopravu, větší spotřebu energií, vody a surovin. S nimi přímo souvisí vyšší ekologická zátěž, zhoršující se ovzduší, problémy s odpadovým hospodářstvím apod.
Současné město je neustále se měnící a rostoucí organismus. Je moderní i tradiční zároveň, je žádoucím i odmítaným fenoménem. Své okolí vyčerpává, ale i obohacuje, své obyvatele omezuje i povznáší. Město je jádrem lidské společnosti, i když z hlediska udržitelného rozvoje značně kontroverzním.
Vybraným aspektům městského života je věnováno toto číslo. Na příkladu Prahy analyzuje denní dojížďku za prací, na základě kartografických pramenů zkoumá historii měst, přibližuje noční atmosféru meziválečné Prahy. Diskutuje možnosti využití mapování městské kriminality ve výuce, soustředí se i na úskalí interpretace tematických map, prezentuje město jako specifický ekosystém. Z městského prostředí hledá únik DoPřírody!, např. do zahrádkářských osad, zelených ostrůvků ve městě.
Přejeme příjemné čtení a věříme, že předložené články Vás nejen zaujmou, ale přivedou i k zamyšlení, jak přispět k udržitelnému rozvoji našich měst.
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy 27(2), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? Geografické rozhledy, 27(2), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

TŮMOVÁ, M. (2017): Města ve světle kartografických pramenů. Geografické rozhledy, 27(2), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MOZR, T. (2017): Genius loci – geografie noci na příkladu percepce proměn meziválečné Prahy. Geografické rozhledy, 27(2), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

LOSOSOVÁ, Z., ČEPLOVÁ, N., KALUSOVÁ, V. (2017): Město jako prostředí pro život rostlin. Geografické rozhledy, 27(2), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy, 27(2), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HAVELKOVÁ, L. (2017): Rozumějí žáci kartogramu a kartodiagramu? Geografické rozhledy, 27(2), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Věda, výzkum a inovace

SOVOVÁ, L., DOSTALÍK, J., KALA, L., ULČÁK, Z., KRYLOVÁ, R. (2017): Zahrádkářské osady v Brně: Příležitost pro zkoumání lidí a přírody. Geografické rozhledy, 27(2), 28–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JAKL, M., ČÁBELKA, M. (2017): S mobilní aplikací DoPřírody! Geografické rozhledy, 27(2), 32–33.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy 27(2), 34.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Město jako organismus. Geografické rozhledy 27(2), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

„Mrtvá“ města. Geografické rozhledy 27(2), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Město jako prostředí pro život zvířat. Geografické rozhledy 27(2), fotostrana (online).
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma