Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

28/3: Země v pohybu

Země je v pohybu neustále. Pohybuje se v rámci Sluneční soustavy, rotuje kolem své osy. Dmutím se pohybují vodní masy světových oceánů. Podpovrchové aktivity Země se odrážejí, často velmi výrazně, pohybem na povrchu. Desková tektonika je příčinou utváření reliéfu naší planety, jejím důsledkem bývají jedny z nejprudších zemských pohybů – zemětřesení. V Česku, kde jsou velmi ojedinělá a nejsilnější z nich nepřesahují magnitudo 4,5 podle Richterovy škály, si ani nedovedeme představit, jak častá a jak silná zemětřesení denně na Zemi probíhají. Názorně to demonstruje např. web Quakes – Live Earthquake Map  (quakes.globalincidentmap.com) nebo mobilní aplikace Earthquake Alert! a mnoho podobných aktuálních online zdrojů.
První číslo Geografických rozhledů roku 2019 se věnuje pohybu Země jako vesmírného tělesa, ale i pohybům, které se odehrávají na Zemi a nad ní. V neustálém pohybu je také atmosféra, proto vysvětlujeme fyzikální principy nejvýraznějších projevů pohybu vzdušných mas, větrných bouří. Atmosféru (plynný obal) drží u Země její gravitace, a ta hraje zásadní roli i ve svahových pohybech, jakými jsou sesuvy půdy, skalní řícení, bahnotoky a další. Přemisťováním prachových částic díky větru a jejich usazováním byly utvářeny spraše, které jsou základem utváření těch nejúrodnějších půd světa. To, co nejvíce hýbe světem, je lidská společnost. Rostoucí potřeba lidí se přemisťovat je ale často překážkou pro potřeby zvířat. Proto se zabýváme také problematikou fragmentace krajiny, výstavbou a funkčností ekoduktů v Česku. Pohyb lidí (migraci) z několika úhlů pohledů diskutují i další články. Souvislosti cestovního ruchu se zahraniční politikou analyzujeme na příkladu Číny. Přibližujeme také, co si z práce v zahraničí odnášejí Moldavané. Představujeme také výsledky výzkumu zaměřeného na to, jak se na cizince díváme v Česku, jak vnímáme jejich „pohyb“ v české společnosti a prostředí.
Kromě příjemného čtení Vám přejeme v novém roce i mnoho pohybu na cestách za dobrými geografickými zážitky!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 28(3), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

KŘÍŽEK, M. (2019): Oběh Země kolem Slunce. Geografické rozhledy, 28(3), 4–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MÜLLER, M. (2019): Větrné bouře. Geografické rozhledy, 28(3), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

RAŠKA, P., KLIMEŠ, J. (2019): Svahy v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

FLAŠAROVÁ, K. (2019): Spraše, svědek prachových bouří z doby ledové. Geografické rozhledy, 28(3), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

KADLECOVÁ, K. (2019): Kdo má při cestování přednost? Člověk nebo zvíře? Geografické rozhledy, 28(3), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

KRAJŇÁK, T. (2019): Cestovní ruch jako nástroj zahraniční politiky: příklad Číny. Geografické rozhledy, 28(3), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

PAVELKOVÁ, L. (2019): Moldavsko a sociální remitence: dopady emigrace na společnost. Geografické rozhledy, 28(3), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy, 28(3), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(3), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Země v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Pohyb po Zemi. Geografické rozhledy, 28(3), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení